fredag 28 november 2014

SKL:s nyhetsbrev "Stärk barnets rättigheter"


Följande citat finns med i SKL:s nationella nyhetsbrev, med en fin bild på tre glada medarbetare i Vimmerby kommun, jättekul!


"Förskoleteamet i Vimmerby och Kiwi visar vägen
I Vimmerby kommun finns Förskoleteamet som ger förskolorna en unik möjlighet att under dagtid få gemensam planeringstid för hela arbetslaget. Varje avdelning besöks 4 – 5 gånger per läsår.

Förskolebarnen får en dag med lite annorlunda aktiviteter när teamet och Kiwi kommer till avdelningarna. Kiwi är huvudfiguren i den saga som berättas för barnen vid varje besök. Sagorna bygger på förskolans läroplan och barnkonventionens artiklar. I många av våra sagor använder vi artiklarna 2: icke - diskriminering, 3: barnets bästa, 6: rätt till liv och överlevnad och 12: åsiktsfrihet och rätten till att bli hörd.

Konfliktlösning genom bra bemötande
Kiwi representerar det goda i sagorna och han visar djur och andra dockor hur man bemöter varandra på ett bra sätt. Vi tror att barnen kan känna sympati och förståelse samt känna igen sig i händelser som sker i barnens vardag. Under dagen kan vi hänvisa till vad Kiwi sagt och gjort om det uppstår eventuella konfliktsituationer.

I lekar och sånger följer vi upp temat i sagan. Den gemensamma upplevelsen av sagan skapar vi-känsla och påverkar hela dagens aktiviteter. Det är viktigt att barnen känner trygghet och förtroende för oss och Kiwi är oss till stor hjälp. Vi blir kallade ”Kiwifröknarna” av många barn!"IT
Bra möten och dialog kring IT-utvecklingen i Vimmerby kommun den här veckan!


Räddningstjänst
PerÅke Svensson och jag fick tillsammans med kommunchefer och kommunalråd i de 5 kommuner som samverkar kring räddningstjänst en dragning om genomförda åtgärder, nuläge och framtidsplaner. Jag vet att jag skrev sist att jag var imponerad och det var minst lika bra denna gång. Vi har ändå bytt räddningschef under tidsperioden, men det verkar inte ha blivit någon störning alls utan snarare gett en ytterligare skjuts i samarbetet - Mycket bra!


Synpunktshantering
På initiativ från socialförvaltningen planerar vi nu att försiktigt starta upp ett gemensamt kvalitetsarbete för att hantera synpunkter och klagomål som inkommer till oss på ett professionellt sätt.


söndag 23 november 2014

Redan söndag kväll... Jag har varit i Stockholm sedan i fredags eftermiddag. Härligt med ett avbrott från vardagen.

På hemmaplan har det mesta gått i endurons tecken. Jag har många mycket intresserade personer i min omgivning. Jag har under helgen fått rapporter från ett stöttande serviceteam där föraren också lyckades ta sig i mål. Stort Grattis till er! Att köra en novemberkåsa är en mycket stor prestation! Alla de eldsjälar som lagt ner otaliga ideela timmar ska lyftas fram. Astrid Lindgrens Värld har fungerat som ett viktigt nav. Det krävs dessutom stor samverkan och sponsorer för att lyckas genomföra ett evenemang med ett sådant gott resultat som Novemberkåsan i Vimmerby, 2014 blev.

I fredags hade vi ledarforum. Kommunens chefer mötes för att få ta del av SKL- analysen som presenterades på senaste kommunfullmäktige. Vi tog även del av ett för oss nytt IT- verktyg. Det kommer att underlätta uppföljningen avseende olika typer av personalkostnader. Förvaltningscheferna för barn- och utbildning och kultur- och fritid regogjorde för sitt samarbete inom kultur och skola som ger så positiva mervärden för barn och ungdomar i kommunen. Sista passet ägnade vi åt att gruppvis diskutera vår värdegrund - ansvar, mod och fantasi samt ledarskapspolicy.

lördag 15 november 2014

Grattis Frizon till den delade andraplatsen! Vi är stolta över er och ert arbete och att det imponerar att ni varje år bevisar det genom att finnas med i toppstriden om att få priset "Årets Skoltidskrift"

fredag 14 november 2014

En dag i samverkans tecken:


Vi sex kommuner som samverkar kring inköpsfrågor har idag träffats i Vimmerby. Ett som vanligt konstruktivt möte. Efter mötet åt vi idag lunch på stadshotellet. Flera uttryckte sin förundran över hur fint det blivit efter renoveringen och maten var superb - mycket roligt!


Eftermiddagen, avstämning i samverkansfrågor med Hultsfreds kommun. Även det ett mycket positivt möte. Främst fokus på miljö och bygg. Härligt att se att hårt arbete nu börjar ge resultat.


Kommunen bolagen och de privata utförarna:


Igår var jag i Finspång på CKS kommundag om kommunen, bolagen och de privata utförarna. Om styrning, granskning och insyn i 2000-talets kommuner. Mycket intressant och jag har med mig en hel del tankar hem. Fokus på frågan om möjligheten att granska kommunala bolag och kommunernas förmåga att styra dem. Dessutom är detta en del av den pågående kommunallagsutredningen där vi fick en dragning om läget.

fredag 7 november 2014Nya utmärkelser och "Det goda värdskapet"


Ja, vi har sannerligen medvind vad gäller utmärkelser för alla fina insatser som görs inom kulturområdet i Vimmerby kommun. Igår kväll var jag på plats när Sparbanksstiftelsen och Vimmerby Sparbank arrangerade den årliga mötesplatsen för "Framåtsträvande och företagssamma krafter i Vimmerby kring nutidsfrågor". Vimmerby kommuns Kulturskola fick via Anna Olausson motta 10 000 kr. Dessutom fick flera ungdomar som "vässats" inom kommunens kulturskola motta stipendier. Stort Grattis alla!


 Årets tema var annars "Värdskap". Jocke Johansson, VD på ALV redogjorde för ALV:s värdskap.


 Jag väljer att citera Jockes "7 vanor som gör skillnad. Från OK till WOW!


1. Le, leendet smittar av sig, "RMI" - rätt mental inställning. Alla vill vara med en vinnare


2. Se alla gäster som stjärnor, se upp till dem och lyft upp dem


3. Hypa kollegor, vänner, lyft dina medarbetare, hur duktiga och proffsiga de är " laget före jaget"


4. Vilja att alltid bli bättre. Bra kan alltid bli bättre, träna ofta och dela kunskap/ erfarenhet med varandra


5. Var påläst, kunna sitt område, hela parken, närområdets och destinationens utbud


6. Överraska gästen, ge det lilla extra "DLX"


7. Skapa personliga relationer, känna igen våra återkommande gäster, skapa relation"Andra viktiga budskap från Jocke:


- Det börjar alltid med dig själv


- Gott värdskap mellan medarbetare skapar trivsel, känslostämningar smittar alltid av sig


- Att våga gå utanför comfort zonen


- Motivera medarbetare/organisationen


- Delaktighet, transparens och synligt


- Återkoppling direkt


- Målbilder


- Smarta mål- specifikt, mätbart, accepterat, realistiskt, tidsatt


- Se och hör. Alla vill bli sedda och hörda bekräftade


 Därefter fortsatte, Jan Gunnarsson, VD, Värdskapet Sverige AB. Även han pratade om ledarskap och medarbetarskap.


 "Värdskap är konsten att få människor att känna sig välkomna. Att se de vi möter som våra gäster, oavsett om de är kunder, klienter, patienter, studenter eller kollegor. Ett gott värdskap rymmer begrepp som service, bemötande, kvalitet, vänskap och gästfrihet. Utgångspunkten är ett välkomnande och öppet förhållningssätt till människor och situationer vi möter. Ytterst handlar värdskap om att leva på ett öppet och inkluderande sätt. Se möjligheter och utmaningar som de är och inte filtrerade genom våra förutfattade meningar, antaganden, erfarenheter. Det krävs mod att leva på det viset, men ger så mycket tillbaka"


Både Jockes och Jans budskap stämmer så väl med de frågor vi arbetar med inom ramen för vårt eget ledarskapsprogram, vilket känns bra! Tack Vimmerby Sparbank och Sparbankstiftelsen i Vimmerby för en mycket bra kväll!Ny handelsutvecklare på plats


Välkommen Beathe Skaate och varmt lycka till!