torsdag 13 oktober 2016

Sitter just nu på tåget och väntar utanför Stockholm. Ett trasigt tåg står visst fast framför oss på spåret meddelar man. Jag brukar ofta hamna på tåg där något strular. Jag vet inte om det beror på otur eller om det är en frekvent företeelse.

Den här veckan har vi haft möte i advisory board inom ramen för projektet som syftar till att stärka den lokala attraktionskraften i kommunen. Ett givande möte med högt engagemang. Vi var denna gång i Gottes lada i Tuna. Vilket fint ställe! Uthyrningen av stugorna i stugbyn ligger på 60% på helår vilket är mycket bra! Vi blev väl omhändertagna, ett varmt bemötande och god mat, vilket gör att man mycket väl förstår de fina betygen man får av sina gäster. Engagemanget i Tuna är ju stort och det smittar av sig. Klart vi ska vara ambassadörer för vad som finns att göra och upptäcka i hela vår kommun. Extra stolt blir jag naturligtvis också över det som Ingemar Eklund berättar skett och sker på min egen bostadsort, Södra Vi som också präglas av många eldsjälar med ett fantastiskt engagemang. Södra Vi ska vi dessutom besöka nästa gång när vi ses i december. Sakta, men säkert, processar vi som sitter i advisory bord fram strategier för hur vi ska jobba vidare. Jag tror att det kommer att visa sig genom fler dialoger inom en rad olika mötesforum nästa år, där medborgare, företagare och ideella föreningar samtalar och "gör verkstad" inom flera olika områden tillsammans med oss på Vimmerby kommun.

I morgon är det dags för avstämning i samverkansfrågor med Hultsfreds kommun. Det ser jag fram emot.

I slutet av nästa vecka åker jag först på Kommundirektörsföreningens dagar i Stockholm. På dagordningen finns nyanländas etablering, samverkan mellan arbetsförmedling och kommun där både arbetsmarknadsminister Ylva Johansson och GD Mikael Sjöberg deltar. Dessutom kommer Olle Wästberg, som nu senast haft ett uppdrag i demokratiutredningen, och reflekterar över hur vi påverkas av det amerikanska valet, Samt direktören för SIEPS, Eva Sjögren hur vi påverkas av Brexit. Katarina Barrling, fil dr i statskunskap ger sin bild över rådande partikulturer. Ja, detta blir spännande! Därefter åker jag direkt på semester. Återkommer i mitten av november.

söndag 9 oktober 2016

Det har gått längre tid än vanligt sedan jag skrev något här... Tiden har inte riktigt räckt till. Vi har sammanställt delårsbokslut efter åtta månader och tagit fram en detaljbudget inför 2017. Som de flesta andra kommuner så klarar vi årets budgeterade resultatnivå. Via olika nya och föränderliga statliga ersättningssystem så har landets kommuner tillförts medel. Framåt ser det dock fortsatt mycket tufft ut.

Vi har haft olika typer av större möten dels ledarforum med kommunens chefer. Sedan har kommunstyrelseförvaltningens administrativa personal haft gemensamt möte. Vi fick en trevlig eftermiddag ute på vackra Ingebo hagar.
Ledningsgruppen har också haft höstens utvecklingsdagar och där fokuserade vi denna gång på "det indirekta ledarskapet".

I fredags var länstyrelsen här och hade en uppföljning kring vilken beredskap Vimmerby kommun har i händelse av kriser av olika slag. Jag, räddningschefen, Stefan Larsson samt vår nye säkerhetssamordnare, Håkan Westerback fanns med på mötet med krisberedskapsdirektören samt ytterligare två tjänstemän från länsstyrelsen.Vi har inte allt på plats, men för första gången under min tid i Vimmerby, så känns det som att vi nu kommer att få till en organisation som stödjer detta viktiga arbete på ett ännu bättre och tydligare vis.

Mest funderar jag ändå på hur vi ska stärka den lokala attraktionskraften i vår kommun. Är bekymrad över inställningen "hur illa det står till" i vår kommun. För mig är det obegripligt. Vi bor i en kommun som har bättre förutsättningar än de flesta andra glesbygdskommuner. Citerar Kristina Alsér från gårdagens Vimmerby tidning " Vi måste fråga oss hur vi kan bli stolta över vår kommun och det är allas ansvar". " Nu är det dags för mindre gnäll och och mera kvala upp". Det gillar jag! Välkommen hem Kristina!


Det har gått längre tid än vanligt sedan jag skrev något här... Tiden har inte riktigt räckt till. Vi har sammanställt delårsbokslut efter åtta månader och tagit fram en detaljbudget inför 2017. Som de flesta andra kommuner så klarar vi årets budgeterade resultatnivå. Via olika statliga ersättningssystem så har landets kommuner tillförts medel. Framåt ser det dock fortsatt mycket tufft ut.

Vi har haft olika typer att större möten dels ledarforum med kommunens chefer. Sedan har kommunstyrelseförvaltningens administrativa personal haft gemensamt möte. Vi fick en trevlig eftermiddag ute på vackra Ingebo hagar.
Ledningsgruppen har också haft höstens utvecklingsdagar och där fokuserade vi denna gång på "det indirekta ledarskapet".

I fredags var länstyrelsen här och hade en uppföljning kring vilken beredskap Vimmerby kommun har i händelse av kriser av olika slag. Jag, räddningschefen, Stefan Larsson samt vår nye säkerhetssamordnare, Håkan Westerback fanns med på mötet med krisberedskapsdirektören samt ytterligare två tjänstemän från länsstyrelsen.Vi har inte allt på plats, men för första gången under min tid i Vimmerby, så känns det som att vi nu kommer att få till en organisation som stödjer detta viktiga arbete på ett ännu bättre och tydligare vis.

Mest funderar jag ändå på hur vi ska stärka den lokala attraktionskraften i vår kommun. Är bekymrad över den inställningen "hur illa det står till" i vår kommun. För mig är det obegripligt. Vi bor i en kommun som har bättre förutsättningar än de flesta andra glesbygdskommuner. Citerar Kristina Alsér från gårdagens Vimmerby tidning " Vi måste fråga oss hur vi kan bli stolta över vår kommun och det är allas ansvar". " Nu är det dags för mindre gnäll och och mera kvala upp". Det gillar jag! Välkommen hem Kristina!