fredag 26 juni 2015


Med största respekt för att kommunfullmäktige i måndags kväll bl a fattade ett avgörande beslut i skolstruktursfrågan så är det i alla fall en stor händelse för mig att kommunalrådet, Micael Glennfalk bestämt sig för att sluta som kommunalråd/KSO. Det är en mycket stor händelse för varje kommunchef när något sådant sker. När det fungerar så bygger relationen på extremt mycket tillit och förtroende. Man klampar ju ibland in på varandras område. Vi har i grunden olika uppdrag i välfärdsarbetet som bygger på olika logik och det är inte alltid i harmoni... Uppdragen är av komplex karaktär.
Vårt gemensamma mål har varit ökad öppenhet, och transparens och ökad dialog såväl internt som externt.
Med kommuninvånarnas intresse för ögonen, handlar uppdragen som vi arbetat med, att tillsammans leda anpassningsarbetet till rådande ekonomiska förutsättningar. Just nu mycket fokus på skolstruktur, och förändrad struktur inom kulturområdet, hur vi ska hantera en allt åldrande befolkning, en ökad problematik inom det sociala området, hur vi hanterar flyktingmottagandets utmaningar, behov av nya investeringar ibland p g a brister i underhåll. Infrastuktur både i form av bredband men även tåg och buss. En väl fungerande bostadsförsörjningskedja samt hur vi kan ställa om verksamhet i linje med miljö- och klimatmål. Detta ska ske i samklang med de förutsättningar som råder inom näringslivet. I Vimmerby har vi många fina välfungerande företag som behöver erforderligt stöd som möjliggör ytterligare utveckling, för det krävs t ex ledig industrimark och god kommunal service. Besöksnäringen har utvecklats enormt och har fortsatta spännande utvecklingsplaner.

Till detta ska läggas att kommunen i sig är en stor arbetsgivare. Vi har viktiga välfärdssektorer där många medarbetare varje dag gör ett värdefullt arbete och inte minst många viktiga arbetsinsatser i form av stödfunktioner för att medarbetare inom kärnverksamheten ska kunna utföra ett gott arbete.
Samverkan har ökat med andra kommuner inom olika verksamhetsområden och olika expertfunktioner som kräver dialog och lyhördhet.

Ja, i min reflektion kring vad vi lagt fokus på så blev det snabbt denna lista. Kanske har jag t o m tappat något väsentligt...

Jag har full respekt för Micaels val, hälsan är trots allt viktigast. Stort tack för gott samarbete Micael Glennfalk och tack för allt du lärt mig under denna tid! Jag har på många sätt fått utmana mina gränser som hjälpt mig gå vidare på min utvecklingsresa.


Nu ska jag kroka arm med en ny KSO efter sommaren för att fortsätta arbeta med ovanstående områden. För det är ju en resa som aldrig tar slut... Det blir säkert bra det också!

onsdag 17 juni 2015

Resultatet av medarbetarenkäten visar att vi generellt ligger kvar på samma nivå som tidigare. Kommunens verksamheter har nu fått sitt resultat. Resultatet ska inte behandlas som en absolut sanning. Det viktiga är processen efter - vad vi gör med resultatet. En god dialog på kommande arbetsplatsträffar skapar förutsättningar för utveckling, ökat samarbete och ökad upplevd stolthet. När det gäller stolthet ligger vi generellt på ett knappt medelbetyg. Den delen hoppas jag vi kan utveckla tillsammans. Jag återkommer efter sommaren när ledningen och de fackliga organisationerna analyserat viktiga områden som vi ska arbeta vidare med.


Mest av allt hoppas jag nu att de chefer som jag har i min omgivning får lite välbehövlig semester. För dom som får vänta lite på semestern hoppas att jag att de får arbetsro för att sortera, reflektera över läget och få möjlighet att planera för höstens arbete. Det har varit en mycket intensiv vår där jag stolt konstaterar att utifrån de förutsättningar vi haft har var och en gjort sitt yttersta och levererat uppgifter och utredningsuppdrag på löpande band.
Sedan vet jag ju att de inte gjort allt arbete själva utan att varje verksamhet haft lika hårt arbetande medarbetare som nu också behöver semester!
Jag som jobbar precis i gränssnittet mellan politik och förvaltning har också en djup förståelse för att även kommunens politiker behöver sommarledighet efter en intensiv vår!


Hoppas att ni alla får en mycket skön midsommar och sen en skön sommar och semester!

fredag 12 juni 2015

Befinner mig på CKS kommunchefsnätverk i Ödeshög på Urnatur. I natt har jag bott ensam högt uppe i träden i en koja. Det var en upplevelse utöver det vanliga!
Vi hade igår besök av den förre kommundirektören i Karlstad, Anna Sandborgh som har en mycket lång erfarenhet som kommundirektör. Reflektion kring vårt uppdrag och kring de utmaningar vi har. Vi fick även information kring den nya kommunallagen där Anna Sandborgh varit en aktiv part.
Idag har vi fått ta del av den nyaste forskningen kring relationen KSO och kommunchef. Som väntat handlar mycket om tillit.

I onsdags avtackade koncernledningen och kommunstyrelsen Kjell-Åke Hansson. Kjell-Åke har varit VD på Näs sedan 2006. Jag kommer att sakna honom och hans otroliga kunskap om Astrid Lindgrens gärning och hans stora nätverk. Jag sa i mitt tal att mest av allt kommer jag komma ihåg vår delade glädje när de fick ta emot "Stora Turismpriset" förra året. Det var stort!

Vi har annars börjat ta ett nytt helhetsgrepp kring lokalfrågor i kommunen. Vi har bokat upp ett antal möten och ska nu inrikta arbetet på att hitta smarta helhetslösningar med målet att sänka våra totala lokalkostnader, helt enligt den inriktning som ges i det pågående budgetarbetet. Välkommen med inspel och förslag!


torsdag 4 juni 2015

Budget

Budgetprocessen rullar vidare... Majoritetens förslag går nu vidare till kommunfullmäktige den 22/6. För övrigt är räkning av inkomna namnlistor avklarad och frågan om folkomröstning kommer också upp på nästa sammanträde.

Stångådalsbanan

Stort fokus på den frågan just nu! Fungerande infrastruktur är en av de mest viktiga frågorna för oss. Stångådalsbanan möjliggör pendling till såväl studier som till arbete inom både näringsliv och offentlig sektor, både mot Kalmar och Linköping.

"Hela världen brinner"

I slutet av förra veckan var årets ALMA pristagare PRAESA på besök i Vimmerby. Organisationen, som här representerades av tre personer, är baserad i Kapstaden, Sydafrika. Där bedriver de ett läsfrämjande arbete för barn och ungdomar. Pristagaren besöker av tradition Astrid Lindgrens skola. Jag har hört från många håll att de stort uppskattade besöket där och att eleverna var mycket duktiga på att kommunicera. Rektor, Gudrun Werner med medarbetare har åter igen genomfört mottagandet mycket bra!
Sen fredagseftermiddag invigdes sedan utställningen "Hela världen brinner" av Mona Sahlin. Ett proffsigt arrangemang. Själva utställningen får jag gå tillbaka och titta på vid ett senare tillfälle. Här fanns istället tillfälle att prata med många tillresande besökare. Mycket trevligt!

SAMS (Saving more lives in Sweden)

Under maj månad driftsatte räddningtjänsten i Vimmerby SAMS-larm. Sedan starten har räddningstjänsten ryckt ut fyra gånger på den typen av larm. Räddningstjänsten utgör här en betydande resurs i situationer med livshotande läge innan övriga sjukvårdsenheter anlänt. Detta skapar verkligen mervärde och ökad trygghet för oss som kommuninvånare

Snart sommar...

Nästa vecka har vi det sista ordinare ledningsgruppsmötet innan sommaren, likaså sista CESAM och sista kommunchefsmötet inom CKS-nätverket. Ja, nu börjar det märkas att vi närmar oss semestertider.