onsdag 17 juni 2015

Resultatet av medarbetarenkäten visar att vi generellt ligger kvar på samma nivå som tidigare. Kommunens verksamheter har nu fått sitt resultat. Resultatet ska inte behandlas som en absolut sanning. Det viktiga är processen efter - vad vi gör med resultatet. En god dialog på kommande arbetsplatsträffar skapar förutsättningar för utveckling, ökat samarbete och ökad upplevd stolthet. När det gäller stolthet ligger vi generellt på ett knappt medelbetyg. Den delen hoppas jag vi kan utveckla tillsammans. Jag återkommer efter sommaren när ledningen och de fackliga organisationerna analyserat viktiga områden som vi ska arbeta vidare med.


Mest av allt hoppas jag nu att de chefer som jag har i min omgivning får lite välbehövlig semester. För dom som får vänta lite på semestern hoppas att jag att de får arbetsro för att sortera, reflektera över läget och få möjlighet att planera för höstens arbete. Det har varit en mycket intensiv vår där jag stolt konstaterar att utifrån de förutsättningar vi haft har var och en gjort sitt yttersta och levererat uppgifter och utredningsuppdrag på löpande band.
Sedan vet jag ju att de inte gjort allt arbete själva utan att varje verksamhet haft lika hårt arbetande medarbetare som nu också behöver semester!
Jag som jobbar precis i gränssnittet mellan politik och förvaltning har också en djup förståelse för att även kommunens politiker behöver sommarledighet efter en intensiv vår!


Hoppas att ni alla får en mycket skön midsommar och sen en skön sommar och semester!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar