fredag 31 januari 2014

IT
Idag har jag varit i Ödeshög på IT-SAM möte. Vi kommunchefer har träffat ledningen inom IT-SAM för aktuella frågeställningar. Det känns mycket bra att vi nu äntligen tar gemensamma steg framåt efter höstens turbulens. Dessutom var både Susanne Korduner som är tf förbundsdirektör och den nya marknadschefen, Henrik Röste på besök på VD - mötet igår i Vimmerby. IT-utvecklingen inom koncernen, med framförallt fibersatsningen i spetsen kräver struktur och samsyn och det har jag goda förhoppningar om att vi nu ska åstadkomma tillsammans.

Malmdahl
Idag fick vi beskedet att kommunchefen i Högsby, Joakim Malmdahl sagt upp sig. Joakim, med medarbetare har ställt upp en del för oss när vi haft behov på ekonomiavdelningen  Han ska nu bli VD för Högsby Sparbank. Känns lite trist att tappa en god och uppskattad kollega i länet.

Leda för resultat
Ledningen och staben på socialförvaltningen genomgår för närvarande ett utvecklingsprogram, en nationell satsning via SKL som heter "Leda för resultat" I tisdags på ledningsgruppen redogjorde socialchefen, Anette Nilsson för upplägget och innehållet . Vimmerby har valt att utveckla arbetet kring "Våld i nära relationer". Ett viktigt arbete som säkert förtjänar mer uppmärksamhet.
Målen är att:
- Hitta fler kvinnor som är utsatta för våld i nära relationer
- De kvinnor som hittats ska få hjälp och stöd i sin situation
Sammanfattningsvis var ledningsgruppen enade om att den påfyllning man fått skulle vilken verksamhet eller förvaltning som helst ha nytta av. Några korta saker som jag tog till mig; Vi behöver fundera på hur mycket tid vi lägger på "skyltfönsteraktiviteter" istället för att faktiskt leda och lösa systemfel, prioritera att jobba med "äkta problem", prioritera viktiga processer för att kunna hålla i och mäkta med den roll vi har i ledningen, "göra och lära istället för prata och tro", inrikta oss på att mäta den upplevda skillnaden (ej prestation) och vikten av en bra kommunikationsplan.
Två frågor hade ställts till dem:
 - Styrs organisationen av mål?
 - Styrs organisationen av en ledning?
Det gjorde mig nyfiken på vilket svar vi får om vi frågar de medarbetare som finns inom koncernen, Vimmerby kommun.

Till sist. Missa inte Frammis på fredag den 7/2, mer info finns på hemsidan. Mässan är planerad och projekterad av Daniel Nestor, Vimmerby ungdomsråd, tillsammans med Daniel Kings, Fryshuset. Spännande, tycker jag!

fredag 24 januari 2014

fredag 17 januari 2014

Trendspaning:
Tog i veckan del av trendspanaren Peter Siljeruds tankar kring framtidstrender. Han är Trendspanare på Futurewise.
”Aktivitetsbaserade kontor, tongivande entreprenörer, äkthetslängtan och datorer som konkurrerar om jobben. Det är den framtid vi går till mötes inom fem år” säger Peter Siljerud. Han är föreläsare och författare till boken 100 trender: din guide till framtiden.
Han lyfter bl a fram.
- Färre traditionellt anställda. Det är en tydlig trend. Snabb omställningsförmåga och mer inhyrd personal.
 - Mekaniska och tjänsteorienterade arbetsuppgifter kommer att minska, tas över av datorer. En bra strategi för framtiden är alltså att bli bra inom områden där datorer inte konkurrerar tex nätverkande och innovation.
 - Om man vill vara attraktiv i framtiden bör man leverera mer än vad som förväntas, vara kreativ, komma med förslag på hur verksamheten kan förbättras. Arbetsgivarna vill ha ökad effektivitet.
 - Kontorslandskapen är på väg bort, fler kommer jobba hemifrån eller på annan plats. Vi kommer att utgå från aktiviteten och därefter välja arbetsrum. Egen arbetsplats blir förlegat. - Viktigt med varumärke, färg och grafisk profil. Ge uttryck för den egna kulturen.
 - Chefer måste hitta bra sätt att ge bekräftelse till sina medarbetare och ge arbetsuppgifter som stämmer överens med medarbetarens egna mål.
 - Rekryteringen kommer i högre grad påverkas av andra personers omdömen tex via yrkesnätverk i olika sociala medier.
 - Vanligare med digitala tester och auditions som visar på social förmåga i urvalsprocessen.
 - Vi går från att arbetet uppfattats som en plåga - plikt - driftiga entreprenörer till att arbetet blir ett kall (en del av de egna personliga livsmålen).

Spännande tycker jag!

Ser att flera kommuner nu finns med som utmanare eller bubblare på topplistorna när unga talanger får välja. Kommunsektorn har en enormt stor bredd. De personer som börjar arbeta inom det kommunala verksamhetsområdet med annan bakgrund brukar ganska snart uttrycka att det är mycket intressanta jobb.

I Vimmerby har vi startat upp ett arbete för att öka attraktiviteten som arbetsgivare. Vi har haft två workshops med medarbetare från olika förvaltningar som lyft fram viktiga områden och strategier. Materialet är ännu inte sammanställt så jag återkommer längre fram i frågan.


1:a pris till demensverksamhet inom äldreomsorgen i Vimmerby. Stort Grattis till vinsten!

fredag 3 januari 2014

Jag har mest ägnat mellandagarna till att städa på kontoret varvat med diverse samtal med olika medarbetare om stort och smått.
Idag har jag faktiskt haft ett möte inbokat. Jag har nu en ny adept från CKS:s ledarskapsprogram. Vi ska träffas ett antal gånger under våren. Ett inspirerande och trevligt första möte.
Annars jag har precis som många andra ätit för mycket och motionerat för lite. Det blir att ta tag i det efter helgerna när Friskis och Svettis kör igång igen...
Nu tar jag ledigt en vecka och återkommer i mitten av januari.