fredag 17 januari 2014

Trendspaning:
Tog i veckan del av trendspanaren Peter Siljeruds tankar kring framtidstrender. Han är Trendspanare på Futurewise.
”Aktivitetsbaserade kontor, tongivande entreprenörer, äkthetslängtan och datorer som konkurrerar om jobben. Det är den framtid vi går till mötes inom fem år” säger Peter Siljerud. Han är föreläsare och författare till boken 100 trender: din guide till framtiden.
Han lyfter bl a fram.
- Färre traditionellt anställda. Det är en tydlig trend. Snabb omställningsförmåga och mer inhyrd personal.
 - Mekaniska och tjänsteorienterade arbetsuppgifter kommer att minska, tas över av datorer. En bra strategi för framtiden är alltså att bli bra inom områden där datorer inte konkurrerar tex nätverkande och innovation.
 - Om man vill vara attraktiv i framtiden bör man leverera mer än vad som förväntas, vara kreativ, komma med förslag på hur verksamheten kan förbättras. Arbetsgivarna vill ha ökad effektivitet.
 - Kontorslandskapen är på väg bort, fler kommer jobba hemifrån eller på annan plats. Vi kommer att utgå från aktiviteten och därefter välja arbetsrum. Egen arbetsplats blir förlegat. - Viktigt med varumärke, färg och grafisk profil. Ge uttryck för den egna kulturen.
 - Chefer måste hitta bra sätt att ge bekräftelse till sina medarbetare och ge arbetsuppgifter som stämmer överens med medarbetarens egna mål.
 - Rekryteringen kommer i högre grad påverkas av andra personers omdömen tex via yrkesnätverk i olika sociala medier.
 - Vanligare med digitala tester och auditions som visar på social förmåga i urvalsprocessen.
 - Vi går från att arbetet uppfattats som en plåga - plikt - driftiga entreprenörer till att arbetet blir ett kall (en del av de egna personliga livsmålen).

Spännande tycker jag!

Ser att flera kommuner nu finns med som utmanare eller bubblare på topplistorna när unga talanger får välja. Kommunsektorn har en enormt stor bredd. De personer som börjar arbeta inom det kommunala verksamhetsområdet med annan bakgrund brukar ganska snart uttrycka att det är mycket intressanta jobb.

I Vimmerby har vi startat upp ett arbete för att öka attraktiviteten som arbetsgivare. Vi har haft två workshops med medarbetare från olika förvaltningar som lyft fram viktiga områden och strategier. Materialet är ännu inte sammanställt så jag återkommer längre fram i frågan.


1:a pris till demensverksamhet inom äldreomsorgen i Vimmerby. Stort Grattis till vinsten!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar