fredag 26 juni 2015


Med största respekt för att kommunfullmäktige i måndags kväll bl a fattade ett avgörande beslut i skolstruktursfrågan så är det i alla fall en stor händelse för mig att kommunalrådet, Micael Glennfalk bestämt sig för att sluta som kommunalråd/KSO. Det är en mycket stor händelse för varje kommunchef när något sådant sker. När det fungerar så bygger relationen på extremt mycket tillit och förtroende. Man klampar ju ibland in på varandras område. Vi har i grunden olika uppdrag i välfärdsarbetet som bygger på olika logik och det är inte alltid i harmoni... Uppdragen är av komplex karaktär.
Vårt gemensamma mål har varit ökad öppenhet, och transparens och ökad dialog såväl internt som externt.
Med kommuninvånarnas intresse för ögonen, handlar uppdragen som vi arbetat med, att tillsammans leda anpassningsarbetet till rådande ekonomiska förutsättningar. Just nu mycket fokus på skolstruktur, och förändrad struktur inom kulturområdet, hur vi ska hantera en allt åldrande befolkning, en ökad problematik inom det sociala området, hur vi hanterar flyktingmottagandets utmaningar, behov av nya investeringar ibland p g a brister i underhåll. Infrastuktur både i form av bredband men även tåg och buss. En väl fungerande bostadsförsörjningskedja samt hur vi kan ställa om verksamhet i linje med miljö- och klimatmål. Detta ska ske i samklang med de förutsättningar som råder inom näringslivet. I Vimmerby har vi många fina välfungerande företag som behöver erforderligt stöd som möjliggör ytterligare utveckling, för det krävs t ex ledig industrimark och god kommunal service. Besöksnäringen har utvecklats enormt och har fortsatta spännande utvecklingsplaner.

Till detta ska läggas att kommunen i sig är en stor arbetsgivare. Vi har viktiga välfärdssektorer där många medarbetare varje dag gör ett värdefullt arbete och inte minst många viktiga arbetsinsatser i form av stödfunktioner för att medarbetare inom kärnverksamheten ska kunna utföra ett gott arbete.
Samverkan har ökat med andra kommuner inom olika verksamhetsområden och olika expertfunktioner som kräver dialog och lyhördhet.

Ja, i min reflektion kring vad vi lagt fokus på så blev det snabbt denna lista. Kanske har jag t o m tappat något väsentligt...

Jag har full respekt för Micaels val, hälsan är trots allt viktigast. Stort tack för gott samarbete Micael Glennfalk och tack för allt du lärt mig under denna tid! Jag har på många sätt fått utmana mina gränser som hjälpt mig gå vidare på min utvecklingsresa.


Nu ska jag kroka arm med en ny KSO efter sommaren för att fortsätta arbeta med ovanstående områden. För det är ju en resa som aldrig tar slut... Det blir säkert bra det också!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar