fredag 28 november 2014

SKL:s nyhetsbrev "Stärk barnets rättigheter"


Följande citat finns med i SKL:s nationella nyhetsbrev, med en fin bild på tre glada medarbetare i Vimmerby kommun, jättekul!


"Förskoleteamet i Vimmerby och Kiwi visar vägen
I Vimmerby kommun finns Förskoleteamet som ger förskolorna en unik möjlighet att under dagtid få gemensam planeringstid för hela arbetslaget. Varje avdelning besöks 4 – 5 gånger per läsår.

Förskolebarnen får en dag med lite annorlunda aktiviteter när teamet och Kiwi kommer till avdelningarna. Kiwi är huvudfiguren i den saga som berättas för barnen vid varje besök. Sagorna bygger på förskolans läroplan och barnkonventionens artiklar. I många av våra sagor använder vi artiklarna 2: icke - diskriminering, 3: barnets bästa, 6: rätt till liv och överlevnad och 12: åsiktsfrihet och rätten till att bli hörd.

Konfliktlösning genom bra bemötande
Kiwi representerar det goda i sagorna och han visar djur och andra dockor hur man bemöter varandra på ett bra sätt. Vi tror att barnen kan känna sympati och förståelse samt känna igen sig i händelser som sker i barnens vardag. Under dagen kan vi hänvisa till vad Kiwi sagt och gjort om det uppstår eventuella konfliktsituationer.

I lekar och sånger följer vi upp temat i sagan. Den gemensamma upplevelsen av sagan skapar vi-känsla och påverkar hela dagens aktiviteter. Det är viktigt att barnen känner trygghet och förtroende för oss och Kiwi är oss till stor hjälp. Vi blir kallade ”Kiwifröknarna” av många barn!"IT
Bra möten och dialog kring IT-utvecklingen i Vimmerby kommun den här veckan!


Räddningstjänst
PerÅke Svensson och jag fick tillsammans med kommunchefer och kommunalråd i de 5 kommuner som samverkar kring räddningstjänst en dragning om genomförda åtgärder, nuläge och framtidsplaner. Jag vet att jag skrev sist att jag var imponerad och det var minst lika bra denna gång. Vi har ändå bytt räddningschef under tidsperioden, men det verkar inte ha blivit någon störning alls utan snarare gett en ytterligare skjuts i samarbetet - Mycket bra!


Synpunktshantering
På initiativ från socialförvaltningen planerar vi nu att försiktigt starta upp ett gemensamt kvalitetsarbete för att hantera synpunkter och klagomål som inkommer till oss på ett professionellt sätt.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar