fredag 15 januari 2016

Ekonomi i balans, prioritet 1


Redan fredag...och nu är det full fart igen. Vi har en del energi- och resurskrävande åtgärder som ska hanteras i början av året som verkställighet av fattade poliska beslut få att få en ekonomi i balans samt folkomröstning.


Utveckling internt och externt


Samtidigt ser jag fram emot att få jobba med att vidareutveckla olika delar som kommer att höja kvaliteten och effektiviteten på våra tjänster. Ledare och medarbetare runt omkring mig diskuterar och funderar mycket kring hur vi på bästa sätt svarar upp till de krav och förväntningar som finns på oss såväl externt som internt inom organisationen.
När det gäller kommunstyrelseförvaltningens avdelningar så känns det mycket hoppfullt. Vi har mycket bra medarbetare och har också lyckats väl i rekryteringar. Jag känner mig mycket tacksam och nöjd över den utveckling som sker.
Externt händer det också mycket bra saker. Det händer och sker mycket inom olika företag i kommunen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar