fredag 1 juni 2012

Vilken bredd det har varit på frågorna den här veckan. För att ta några exempel. I måndags hade vi besök av Linköpings universitet som gör en studie om olika beslutsfattares rum, alltså fysiska rum där man har sitt kontor och vilka sammanträdesrum som används o s v. Vimmerby var den 14:e kommunen man besökte. Det ska bli spännande att se vad man kommer fram till, d v s har de fysiska rummen och dess placering i sig någon betydelse?

På tal om rum har vi haft ett annat möte och där pratat kommunal ledningsplats. MSB (myndigheten för samhällsberedskap) besökte oss i onsdags och vi har nu fått en massa "läxor" att göra på hemmaplan. Det handlar om strömförsörjning, IT och hur vi utrustar våra sammanträdesrum för att kunna hantera kriser o s v.

I tisdags följde jag med kommunstyrelsen på studieresa till den norra kommundelen. Vi började på VTAB, åkte sedan till Djursdala, Gullringen för en fika och ett besök på Skanska. Vi fortsatte till Söderhult för en lunch och sedan Ljunghälls i Södra Vi. Vi passade också upp att kolla in våra nya industriområden. Jag uppfattade att alla var mycket nöjda. Vi har verkligen professionella företag i vår kommun!

I onsdags hade vi ledningsgrupp för invandrarfrågor. Vi fick där en levande beskrivning om en delegationsresa till Iran med Migrationsverket. Mats Lundberg som jobbar på kommunens integrationsenhet var själv deltagare på resan. Han visade många bilder och berättade om kvotflyktingars situation.
Kerstin Merkel besökte oss också och berättade om hur vi i Vimmerby arbetar med Samhällsorientering för nyanlända i Vimmerby. Det verkar vara ett ganska komplicerat uppdrag men som man hanterar på ett mycket bra sätt utifrån de förutsättningar vi har.

På kommunfullmäktigemötet i måndags antog man de förslag till organisationsförändringar som politiskt processats fram under våren 2012. KF besöktes också av våra kommunala bolag som redogjorde för sina årsredovisningar 2011 och framtidsplaner. KF beslutade också om medlemskap i IT- SAM och IT-SAM Arkiv.

Jag har den här veckan börjat testa vårt nya material om RUS-samtal (resultat och utvecklingsamtal). Jag tycker om att få "egen stund" med varje chef. Det finns inte så mycket tid i vardagen till spontana möten, den tiden finns inte.

Vi hade en spännande avdelningschefsträff på kommunstyrelseförvaltningen igår. Vi ägnade en del tid åt att reflektera över hur vi kan bli mer effektiva i vår vardag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar