fredag 29 juni 2012

Jag har varit på utbildning i Stockholm måndag till onsdag. Jag åkte redan på söndagen. Utbildningen ägde rum på Värmdö.  Jag fick möjligheten att hänga på p g a goda kontakter och fick under dagarna förmånen att utbildas tillsammans med delar av den nya kongressvalda förbundsstyrelsen i Byggnads. Det är LO:s femte största förbund med förbundsordföranden Johan Lindholm i spetsen. En facklig organisation som tar ledarskapsfrågorna på största allvar, spännande!  

Det var första gången utbildningskonceptet användes utanför en militär kontext. Kursen omfattade verktyg och träning i att leda samtal. Begreppet ”Vägledande” samtal bygger på ett coachande förhållningsätt och är i grunden inriktat för att stödja personlig utveckling. Det handlar om att leda utvecklande, stödjande, utforskande och konfronterande samtal. Ett effektivt verktyg för chefer, ledare och annan personal som hanterar mellanmänskliga relationer. Vi använde oss av JTI för att reflektera över den egna personligheten och de preferenser vi har som påverkar vårt beteende. JTI bygger på Jungs teorier. Kursen är inriktad på att höja den praktiska förmågan att leda olika typer av samtal.
Kurskonceptet bygger på den norska utbildningen ”Veileder 1” och är resultatet av ett samarbete mellan Markstridsskolan, Militärhögskolan Karlberg och Krigsskolen i Oslo. Kursen har dock ingen militär koppling utan är inriktad på att träna den generella förmågan att leda samtal mellan människor.
Efter tre dagars träning är man lite matt och har behov av att låta den nya kunskapen skjunka in.

Torsdagen och fredagen har ägnats åt kommunalråds och kommunchefers nätverksträff i Eksjö. Temat denna gång var "Pragmatiskt beslutsfattande - vad är det i ett kommunalt sammanhang?" Statsvetaren Martin Lundin besökte oss. Vi fick även veta vilka idéer och visioner som finns för Linköpings universitet av dess ledning.
Vi hade också avslutning av ledarskapsprogrammet "Ledarskap i kommuner" där bl a min adept som jag haft sedan i höstas nu avslutat sin utbildning. Vimmerby kommun hade ingen deltagare med denna gång.
Förutom dessa pass hann vi med att få se och veta mycket om Eksjö. Värdskapet höll högsta klass och inte kan Eksjö vara Sveriges tråkigaste stad som kommunalrådet berättade för oss var omdömet i en del artiklar. Det tycker inte jag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar