fredag 13 september 2013

Jag har precis kommit hem från Tranås där vi startat upp den andra deltagargruppen i ledarskapsprogrammet.  Ett härligt gäng som gett mig många signaler om vår verksamhet i Vimmerby kommun. Vi har reflekterat och påbörjat resan som till att börja med handlar om att dela bilder om det egna ledarskapets betydelse för utfall av arbetsprestationer och resultat.

I tisdags nyttig utbildning i " Intern kontroll" med Roland Svensson i Plenisalen. Många politiker, revisorer och tjänstemän närvarande. Nu startar " verkstan" där vi ska säkra våra viktigaste processer/ kritiska punkter. Vi gör en del saker redan idag, nu ska vi förädla, systematisera och fokusera på det som är viktigast.
Som kärntrupp och stöd finns Anna Erlandsson Karlsson från kommunstyrelseförvaltningen, Mia Gustavsson på barn och utbildningsförvaltningen och Hanna Alsér på socialförvaltningen.
Det är viktigt att vi har transparens och att alla känner ansvar att signalera när något inte är som det ska. Vi kommer aldrig nå läget där vi har styrdokument som tydliggör allt, Där alla har koll på allt och alla dessutom följer allt. Det handlar istället mycket om att skapa trygghet, tillit och en tydlig riktning utifrån vår värdegrund och ledare som agerar som goda förebilder.

I tisdags hade vi besök av Conny Ohlsson från Alamanco på CESAM. Han presenterade bl a olika verktyg som kan användas till stöd för att skapa " Den goda arbetsplatsen".
Vi har nu ett alldeles färskt, uppdaterat samverkansavtal. Vi har också tagit fram en populärversion som framöver kommer att nå alla medarbetare inom kommunen. Framförallt ska vi fokusera på att utveckla arbetsplatsträffar inom de delar i organisationen där det finns ett behov. Kanske kan något av verktygen som Conny visade underlätta det arbetet även om det också handlar om att skapa praktiska förutsättningar tex vad gäller gruppstorlek och lämplig tidsintervall mellan inplanerade mötestillfällen.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar