fredag 6 september 2013


Dagarna flyger iväg. Mitt jobb handlar till stor del om möten. Ofta med politiker och chefer på hemmaplan. Men också ofta olika samverkansmöten med grannkommunerna. För en vecka sedan träffades vi sex kommuner som tillhör inköpsamverkan i Västervik. Ett bra möte. Gemensamma planer diskuterades för hur vi går vidare med att säkra processer kring inköp. Jag fick med mig tankar på hur vi ska arbeta vidare med avtalstrohet på hemmaplan.

Annars har det varit ett möte i Vimmerby om att vi behöver effektivisera klimatarbetet i Kalmar län.  I Vimmerby har det genomförts många åtgärder och det finns många planer inom koncernen, inte minst ett nytt kraftvärmeverk.

Kommunens jurist, Peter Olson har haft en utbildningsinsats för politik och tjänstemän om gällande konkurrenslagstiftning. Nyttigt!

Roligt att förskollärutbildningen nu är igång i Vimmerby på Fokushuset.
På Industrirådets möte i veckan fick vi en genomgång om vilka möjligheter det finns att stötta studier av olika slag.
Vi hade också besök från kommunens nystartade arbetsmarknadsenhet.  Tobias Ragnarsson som är ny samordnare har varit igång ca en månad. Jag tror själv mycket på det presenterade upplägget, välkommen till Vimmerby!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar