Välkommen Marie Halldén

Idag torsdag väntar presentation och genomgång av budgetförutsättningar inför 2019. Strax ska både den politiska ledningen och tjänstemannaledningen få en bild över läget. Därefter åker Tomas Peterson och jag till Söderköping för gemensamt nätverksmöte med övriga kommunalråd och kommundirektörer som finns knutna kring CKS på Linköpings universitet. Denna gång är temat "Medborgarreaktioner på  kontroversiella kommunala politiska beslut" Jag ser fram emot att få ta del av aktuell forsning inom området. I morgon kommer David Ekholm, postdoktor på CKS att presentera sin forskning om hur olika slags idrottsverksamheter kan bedrivas för att bidra till inkludering som ett sätt att möta sociala problem. Statsvetare, Jenny Madestam kommer också och pratar politiskt ledarskap, spännande program alltså denna gång.

Snön fortsätter att falla utanför fönstret och jag upprepar mitt inlägg från förra veckan. Ett stort tack till alla er som utifrån de förutsättningar ni har gör ett fantastiskt jobb. Med anledning av vädersituationen förra veckan tog vi  tillfället i akt till att träna lite krisledning i kommunen. Det känns som att vi efter varje tillfälle utvecklar vårt arbete inom området lite till.

Igår hade vi troligtvis det sista sammanträdet i "Ledningsgruppen för invandrarfrågor". Vi är på väg att ta ett helhetsgrepp i flera koncernövergripande frågor när det gäller vår ledning och styrning med en tydlig struktur. Istället kommer en samverkansgrupp för integration- och inkluderingsfrågor att tillskapas med representanter från olika berörda förvaltningar och bolag. Där ska frågor tas upp som är av operativ karaktär. De och de andra samverkansgrupper som vi kommer att tydliggöra framöver rapporterar till koncernledningsgruppen, som har det övergripande tjänstemannaansvaret. Koncernledningsgruppen bereder sedan frågor som ska tas upp på de utvecklingsråd som äger rum fyra gånger per år där både den politiska ledningen och tjänstemannaledningen finns med. Formella beslut fattas dock inom ordinarie beslutsstruktur (befintliga nämnder). Varmt tack till alla er som under årens lopp bidragit till att vi lagt grunden för den goda samverkan vi har inom vår kommun i denna ledningsgrupp. Nu gör vi en omstart med syfte att bli ännu mer effektiva och tillsammans skapa ännu bättre resultat för de vi finns till för.

Gladast den här veckan är jag över att vi nu kan presentera vår nya HR-chef, Marie Halldén. Du ska känna dig varmt välkommen hit i början av juni, Marie!

Kommentarer