Kommundirektördagar och SKL

Nu sitter jag på tåget hem från Stockholm. Igår när jag åkte upp så var det riktigt körigt med både trasiga tåg och signalfel så tyvärr missade jag ett inplanerat styrelsemöte. Jag hann i alla fall fram tills dess att kommundirektörsdagarna startade. I går vad det traditionsenligt SKL:s dag. Det innebär att vi i ett snabbt tempo får den nyaste information från den nationella arenan inom områden som kostnadsutjämningen, de ekonomiska förutsättningarna för landets kommuner, tillgång till personal/kompetensförsörjning, vård och omsorg, civilt försvar och digitaliseringen inom skolan samt digitaliseringen i stort. Det är både värdefullt och tidseffektivt att få ta del av denna information på detta sätt. Idag har vi haft två ämnen på agendan. Dels inspel/diskussioner och erfarenhetsutbyte kring instruktionen för kommundirektörer som varje kommun måste besluta om enligt den nya kommunallagen. Därefter besök av Peter Santesson som är chef för opinionsanalys på Demoskop och Katarina Barrling, docent Uppsala universitet. Föredragshållarna gav oss ett intressant pass kring utveckling och trender bland väljare, hur står det till med partiernas hälsotillstånd, det förändrade medielandskapet samt reflektioner över om vi kan få ett "Trumpeffekt"  i valet. För oss som har den här rollen så är det här mycket intressanta frågor, där utfallet på djupet påverkar vår vardag.

Tidigare i veckan har dagarna ägnats åt budgetberedning där både drift och investeringar har diskuterats igenom. Nu fortsätter dialogen inom partierna. Om inget oförutsett inträffar så kommer medvetna, öppna prioriteringar bli alldeles nödvändiga. Behoven och önskemålen överskrider långt det utrymme som finns till förfogande.

I onsdags träffade jag åter igen våra duktiga indirekta ledare på mellanchefsnivå. Ett framgångsrikt ledarskap som vi haft en plan och genomförande för i Vimmerby kommun sedan 2012,  som framöver kommer att behövas mer än någonsin. Jag skriver det bl a av de anledningar som beskrivs ovan. Ett gott ledarskap är inget man "bara" ägnar sig åt i goda tider. Det är på riktigt en förutsättning för att klara uppdragen med bästa möjliga resultat utifrån de rådande förutsättningar som vi har framför oss med sämre ekonomiska förutsättningar och brist på medarbetare.

Nästa vecka så ska vi avtacka vår HR-chef, Monica Bergh. Monica och jag har jobbat ihop under mina samtliga 8 år i kommunen. Vi kom ungefär samtidigt och har under dessa år upplevt otroligt många saker tillsammans. Monica har dessutom varit min ställföreträdare och har varit en mycket viktig person för mig i min ledning. Monica har också varit en uppskattad chef på HR-avdelningen och under hennes ledning har avdelningen utvecklats och moderniserat sitt arbetssätt inom olika områden. Monica har också varit en mycket uppskattad kollega i ledningsgruppen där chefer ofta uttrycker att man är nöjd med det stöd man får från vår HR-avdelning. Stort tack Monica och varmt lycka till i ditt nya uppdrag som HR-chef i Oskarshamns kommun.
Under det glapp som uppstår tills dess att vår nya HR-chef, Marie Halldén börjar i juni så kommer Richard Mårtensson att gå in som tillfällig chef. Richard har bl a tidigare varit HR-chef i Västerviks kommun. Välkommen till oss Richard.

Kommentarer