Ingen nedräkning direkt den här veckan. Jag har som vanligt lyckas fylla varje vaken stund. Veckan började inget bra. Jag var på mitt favortitpass på Friskis i söndags kväll och klev rakt på mina glasögon som blev ett enda mos.

Måndagen avslutades med årets sista kommunfullmäktige. Vi har nu en styrmodell med vision fastställd i kommunfullmäktige. Den segslitna frågan kring Ceos fick ett avslut och vi får använda kvarvarande medel till att byta möblemang i sammanträdesrummen. Frågorna på ett politiskt sammanträde kan verkligen vara av olika karaktär!

I tisdags hade vi ledningsgrupp med bl a utvärdering av ledarforum i fredags och plan för nya träffar 2013. Vi hann också med en första redovisning av resursfördelning, redovisning av tjänster utförda av företagshälsovård och planering för hur vi går vidare med utkastet kring nytt samverkansavtal.

Nu är det mer nära än någonsin att vi kommer till skott med en gemensam inköpsamverkan i norra Kalmar län. I dag har jag färdigställt tjänsteskrivelsen som kommer att kompletteras med förslag på avtal. Politisk behandling sker i januari.

Idag har vi haft Industriråd på VEMAB i de nya lokalerna som nu är färdigställda. Det blev riktigt bra.

Jag tänker inte ge mig på någon sammanfattning av året. Jag har skrivit så ofta och så många gånger om organisationöversyn, effektiviseringar och rekryteringar som tagit mångas energi under året som gått så nu får de stora dragen vara avklarade inom kommunstyrelseförvaltningen. Ständig omorganisation hindrar framgång. Nu går vi in i nästa fas.

Nu tänker jag istället lyfta fram något som jag läst i tidningen Kvalitetsmagasinet, nr 5 2012 -
Så blir förändringar bestående. Joseph Genny är en amerikansk entreprenör och konsult inom beteendeförändring och ledarskap.
"Den enkla modellen för framgångsrik beteendeförändring delar in påverkansstrategierna i sex kategorier. All förändring bygger på att det finns motivation och förmåga att göra det som krävs. Motivation och förmåga kan främjas ur tre olika perspektiv: personliga, sociala och strukturella. Anledningen till att en verksamhet inte lyckas med sitt förändringsinitiativ är oförmåga att påverka vanor och beteenden. Det handlar inte om att förändra alla tänkbara beteenden utan om att identifiera de få situationer där medarbetarnas beteende är direkt avgörande för det det önskade utfallet. Beteende i dessa få avgörande situationer kallas nyckelbeteenden och det är just dessa som behövs för att säkerställa framgång. När minst fyra av de sex källorna till påverkan utnyttjas för att främja nyckelbeteenden ökar verksamhetens chanser att lyckas."

Vilka är då de sex källorna till beteendeförändring:
1. Personlig motivation - Gillar jag att göra det?
2. Personlig förmåga - Kan jag göra det?
3. Social motivation - Motiverar andra mig att göra det?
4. Social förmåga - Gör andra det möjligt?
5. Strukturell motivation - Motiverar systemet mig att göra det?
6. Strukturell förmåga - Gör systemet det möjligt?

Kräver en del tankearbete...

Nu ser jag framåt och nästa år har vi en massa saker att ägna oss åt som kommer att märkas mer externt. Vår nya förskola färdigställs, byggnation av äldreboende påbörjas, färdig industrimark finns till förfogande och fiberutbyggnaden kommer igång, ÖP-arbetet kommer igång, destinationsarbetet tar form, vi bygger nytt infocenter i stadshusets entré och fortsätter det inslagna samverkansspåret med våra grannkommuner. Dessutom ska en satsning ske på att utveckla arbetsformer för att fånga upp barn och unga på glid samt tillskapa en arbetsmarknadsenhet.

Internt implementerar vi styrmodellen, jobbar med budget för 2014 och 2015, fördjupar koncernsamverkan, genomför en ny medarbetarenkät, kommer igång med vårt ledarskapsprogram, skapar ordning och reda - ökar den interna kontrollen och fortsätter arbetet med att implementera och införa IT-stöd för att möjliggöra ovanstående förändringsarbete.
Vi står" i startblocken" för i princip alla ovanstående projekt.

Tack för alla goda arbetsinsatser under 2012!

God Jul och Gott Nytt År önskar jag er alla, återkommer efter helgerna igen med fler tankar i denna blogg.

Ps Förra året fördelade kommunalrådet "julklappar" i sin blogg till mig, vice ordföranden i KS och oppositionsrådet. Kommunalrådet önskade mig en Fiat Panda i julklapp p g a att det är trångt i garaget. (eller så är han rädd för att jag ska backa på hans bil...?)
Jag missade TV-inslaget där han visst var med och pratade frukter i samband med det nya förslaget till länsindelning. Han är förtjust i apelsiner. Jag önskar honom en apelsin så här till jul! ;)

Kommentarer