söndag 13 mars 2016

Redan söndag... Den här veckan gläds jag åt goda omdömen för medarbetare som arbetar inom socialförvaltningens beroendeenhet och kring förbättrade resultat för räddningstjänsten i Vimmerby kommun. Dessutom hamnar Vimmerby som geografisk plats på en mycket bra placering när man bedömer hur "rolig" olika städer är när man jämför utbud i förhållande till befolkning. Härligt!

Nystart för kommunstyrelsens arbetsutskott i måndags. Politiken organiserar sig utifrån hur de själva anser det bäst utan inblandning från oss tjänstemän. Jag ser i alla fall fram emot att utskottet som form är tillbaka. Min förhoppning är att det underlättar fortsatt dialog för att lösa uppdragen framöver.

I tisdags hade vi bra diskussioner kring viktiga, aktuella arbetsmiljöfrågor och attraktivitet med facken på CESAM. Det kändes mycket viktigt att få lyfta och diskutera frågor kring de anonyma kommentarer som cirkulerar bl a kring att det råder en "tystnadskultur" m m.
I en bilaga till Dagens Industri den här veckan fanns en artikel med socialpsykologen, Bosse Angelöw som just nu är aktuell med boken "Mera arbetsglädje". "Stöttande ledare är det allra viktigaste följt av en kreativ och dymnamisk arbetsmiljö". Människor som känner arbetsglädje kan utföra underverk" Något som jag otaliga gånger själv sett under årens lopp. Enligt Bosse Angelöws så förbättrar ökad arbetsglädje både motivationen, effektiviteten, bemötandet och samarbetet. Dessutom påverkas hälsan positivt! Chefen är dock inte ensam ansvarig utan det finns "Mycket som du som medarbetare kan bidra med". Han  säger dock att det är "Högsta ledningens ansvar är att skapa förutsättningar, strukturer och rutiner för att man ska kunna jobba med frågan". I Vimmerby kommun jobbar ledningen mycket målmedvetet med dessa frågor sedan ett par år tillbaka utifrån ett helhetsperspektiv.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar