fredag 4 mars 2016Ägardialog med Hultsfred
Ordförande i miljö- och byggnadsnämnden, Lennart Davidsson och förvaltningschef Anders Helgeé informerade idag kommunstyrelseledningarna i Hultsfred och Vimmerby om att man har ett väl fungerande samarbete. Förvaltningen levererar ett gott ekonomiskt resultat för 2015. Anders beskrev också på vilket sätt man arbetar med mål och nyckeltal med fokus på vad man presterar gentemot invånarna. Man är noga med och är uppmärksam på att man presterar mot olika grupper i båda kommunerna. Förvaltningen jobbar hårt med att få till förbättrade hemsidor, blanketter m m. Anders berättade också om hur verksamheten fungerar i stort och kring förändringar som kommer att ske på medarbetarsidan.
Efter miljö- och bygg var det dags för våra två räddningschefer att berätta om läget när det gäller samverkan inom räddningstjänsten. Sedan januari har vi en gemensam ledningsorganisation där det i princip har fungerat mycket bra så här långt. 
Vi passade också på att träffa kommunernas gemensamme säkerhetssamordnare.Tack Roger och välkommen Torbjörn!
Senare i mars kommer vi i koncernledningen att avtacka VEMAB:s VD, Roger Carlsson. Men så länge vill jag i alla fall varmt tacka för alla arbetsinsatser under alla år!
Idag har jag träffat den nye VD:n Torbjörn Swahn. Ett trevligt inledande samtal. Jag ser fram emot fortsatt samarbete. Åter igen varmt välkommen till koncernledningen i Vimmerby!


 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar