fredag 18 mars 2016

Jag har varit i Stockholm i slutet av veckan på vårkonferensen för kommundirektörer. Där valdes jag för övrigt in i styrelsen och kommer därför att framöver få finnas med och planera för kommande aktiviteter inom kommundirektörsföreningen. Föreningen har ca 260 medlemmar och många prioriterar att åka på de nationella konferenserna som genomgående håller hög kvalitet med aktuella, pålästa och professionella föreläsare. Det känns som det här blir ett spännande och intressant uppdrag.
På årets vårkonferens fick vi ta del av strategiska och dagsaktuella frågor från SKL. Bl a annat fanns "den kommunalekonomiska framtiden, den demografiska utvecklingen, infrastruktursatsningar, regionfrågan och flyktingmottagandet på agendan igår. Idag har vi fått ta del av "hur vi kan utveckla en likvärdig skola - politik eller pedagogik" samt "makt och ansvar för den digitala revolutionen".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar