fredag 19 maj 2017

Sitter på tåget hem från Stockholm. Där har jag varit på SKL i två dagar och träffat kollegor i kommundirektörsnätverket. Där finns någon med från varje län samt vi som finns med i kommundirektörsföreningens styrelse också blir inbjudna. Vesna Jovic, ny VD på SKL fanns på plats i sin nya roll. Hon utstrålade kompetens och ödmjukhet och jag tror att hon kommer att göra ett mycket gott arbete när det gäller att leda SKL i det viktiga uppdraget att stötta medlemmarna d v s landets kommuner och landsting i sina uppdrag. Vi fick en uppdatering inom områden som ekonomi, arbetsgivarfrågor, samhällsbyggnadsfrågor, vård och omsorg, barn- och utbildning, IT-säkerhet samt integrationsfrågor. Dessutom information om den pågående kommunutredningen som handlar om att stärka kapaciteten för att möta samhällsutvecklingen samt frågor kring digitalisering. Utöver viktig information fanns utrymme för många och trevliga samtal med kollegor från hela landet i ett Stockholm som för övrigt visade sin vackraste sida med ett strålande varmt och härligt väder.

På ledningsgruppen i tisdags fick vi en dragning av representanter från en projektgrupp som jobbat med att ta fram underlag kring hur vi på Vimmerby kommun ska utveckla ett infocenter/kommuncenter. Gruppen har haft med representanter från de flesta av våra avdelningar och förvaltningar. De har verkligen gjort ett gediget arbete med såväl omvärldsanalys som nulägesbeskrivning samt där också beskrivit tankar om framtida utformning. Det var för övigt ett ämne som vi pratade om i kommundirektörsnätverket där det verkade vara en fråga som finns på många kommuners agenda. Dessa samtal med andra, stärkte bilden av att vi med det underlag vi fått presenterat för oss i ledningsgruppen verkligen är på rätt väg. Nu fortsätter processen med diskussioner om underlaget på berörda APT, samtal med facken och med politiken.

För övrigt har den här veckan bjudit på en bra och nyttig utbildning inom området avtalsrätt genomförd av vår kommunjurist.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar