onsdag 24 maj 2017

Idag har vi diskuterat framtida organisation för fiberutbyggnad. Bra möte mellan kommunledning och VD samt styrelse på VEMAB.


Annars har veckan som vanligt varit välfylld med olika möten. Många spännande sådana, men inte sällan av komplex art där olika intressen strider mot varandra. Kommunen är inne i en mycket expansiv utvecklingsfas och vi diskuterar planprogram, detaljplaner, etableringar och markförsäljning för såväl bostäder som handel/industri. Vår roll är att lösa upp knutar och "rulla röd matta" så mycket vi bara kan samtidigt som vi vara garanten för att lagar och regler efterföljs och att medborgare och företagare behandlas lika.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar