torsdag 27 januari 2011

Frukostmötet som jag nämnde om i tidigare inlägg gick bra. Mötet var välbesökt . För mig var detta möte jätteviktigt! Det är så få tillfällen där jag kan förmedla mina tankar till en större skara. När det gäller chefer/ledare så har ju dessa en nyckelroll när det gäller hur väl vi kommer att lyckas med våra kommande utamningar. Jag hoppas att jag lyckades förmedla att jag tycker det är ett jätteviktigt jobb som i de allra flesta fall är mycket intressant. Ofta är det också ett kravfyllt arbete där det gäller att få verksamheten och ekonomin att gå hand i hand. Det handlar om utmaningen att skapa förståelse hos alla medarbetare varför vi är på jobbet, d v s vad är vårt uppdrag. Som chef ska man även se till att alla anställda inom ens verksamhetsområde får det stöd och den utveckling man själv och organisationen behöver. Till detta ska läggas en ekonomisk verklighet. Nu är det ju inte allt som är chefens ansvar... Jag visade på mötet en tidningsartikel om en man - Jörgen Oom som har utsetts till "Årets talare" Med humor talar han om att allt inte är chefens fel utan att det är upp till var och en att skapa sig en bra arbetsplats. Han talar också om något han kallar för RMI, rätt mental inställning. Han pekar också på att "det finns alltför stora tendenser att skylla på andra. "Det är kundernas, chefens, marknadsavdelningens eller regeringens fel om någonting på arbetsplatsen är dåligt eller går åt skogen" Han säger att chefer ofta är för fega för att ta individuella samtal och sätta gränser - Håller ni med? Det egentliga syftet med mötet var att förbereda orgnisationen för att vi under mars månad kommer att genomföra en kommunövergripande medarbetarenkät. Det finns flera orsaker. Den senaste kommunövergripande enkäten genomfördes 2005. Både politiker och vi förvaltningschefer behöver ha en nulägesbild för att sätta mål och för att kunna prioritera så vi riktar vårt arbete på rätt saker. Långsiktigt handlar det främst om - Hur blir vi en attrativ arbetsgivare där man trivs och vill arbeta! Vi kommer få rekryteringsproblem inom flera områden och därför är denna fråga mycket angelägen redan idag men den kommer att bli allt mer viktig de kommande åren!
Igår samlades den politiska ledningen i Plenisalen för att ta del av vårt ekonomiska läge. Därefter följde förvaltningschefernas presentationer av alla verksamhetsområden. Många tyckte säkert att det var mycket information på en och samma dag. Jag tycker att det gick riktigt bra! Samtliga chefer gjorde en mycket bra presentation!
I måndags var jag på Fabriken för första gången (pinsamt) Jag blev mycket väl mottagen och gick en rundvandring i hela byggnaden.  Det finns redan idag en mycket bra bredd i verksamhetsutbudet men Fabriken har en ännu större potential. Det får vi hjälpas åt att fundera över!
Nästa vecka kommer säkert mycket kraft gå åt till kärnkraftsolyckeövningen! Jag vet inte hur det blir... Har ingen förhandsinformation. Vi får ta det som ett värdefullt träningstillfälle och se hur vi efter övningen kan utveckla kommunens krisberedskap

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar