torsdag 3 mars 2011

Aktuella regionala frågor

Har nu varit på kommunchefsträff i Västervik. Det var ett innehållsrikt möte i deras nya fina lokaler!

Sammanfattningsvis kan man säga att de finns 6 mycket aktuella frågor - regionfrågan, infrastrukturen, tillväxt, näringslivsfrågor/rekrytering, tydligare samverkan mellan länets kommuner och klimatförändringar.

Den kanske viktigaste frågan just nu är regionfrågan. Det finns 3 olika alternativ på regionindelningar. Det framstod tydligt idag att de de olika politiska ledningarna i länets kommuner har olika uppfattning. Kommunerna förväntas ta egna initiativ och tidsplanen är mycket snäv. Helst ska ett förslag finnas innan sommaren. Regionförbundet kommer att besöka samtliga fullmäktigeförsamlingar i länet för att infomera och diskutera frågan. Till oss i Vimmerby kommer de den 28/3. Beslut i regering och riksdag 2013/2014.

På agendan fanns även den digitala samhällsutvecklingen. I länet finns tre prioiterade områden - Regional inköpsportal, telefonisamverkan och säkerhetsplattform.
Det finns ett nationellt bredbandmål som säger att 40 % av hushållen ska år 2015 ha 100 Mbit. I dag ligger vi på ca 2 Mbit... det målet blir svårt att nå trots att vi nu fått upp ögonen så tar det tid att förverkliga. År 2020 ska 90% av hushållen ha 100 Mbit. Vi behöver snarast komma ifrån ADSL - lösningar eftersom det inte kommer att fungera nu när Telia kontinuerligt avvecklar sina Telestationer.
Vi fick även en rapport om informationsäkerhet inom IT-området. Det kan handla om att åtkomster till information endast är tillgängliga för behöriga personer, Att informationen är riktig, att informationen är tillgänglig för behöriga personer samt spårbarhet. Bl a inför vi SITHS - kort som står för säker IT i Hälso- och sjukvården. Det är ett koncept som möjliggör säker inloggning till IT-systemen. Vimmerby kommun ligger väl till i införandet vilket gjorde mig mycket glad!

En annan högaktuell fråga är Arbetskraftsinvandring och integration! Vi får hjälp av regionförbundet med samordning. Inom detta område finns följande gemensamma utvecklingsfrågor - Planering kring hur vi i länets kommuner ska klara att erbjuda samhällsorientering inkl innehåll. Vi behöver reda ut frågor kring den schablonersättning som ges och där är vår chef för integrationsenheten i Vimmerby sammankallande. Det är säkert en knepig uppgift men som jag tror att hon kommer att klara mycket bra! Övriga utvecklingsfrågor handlar om målbilder för arbete, SFI - validering av kunskap och praktik, koppling till generationsväxling samt att vi ska bygga upp en gemensam regional hemsida.

I länet har det länge pågått ett arbete med hur hjälpmedelsförsörjningen ska lösas. Det hela är en komplicerad historia! Det började år 2009 med ett tjänsteutvecklingsprojekt inom ramen för FOKUS. Hur hjälpmedelsförsörjningen ska hanteras har utretts i en speciell översikt som var klar i september, 2010. Den 1/1 2012 ska den nya gemensamma organisationen träda i kraft då kommunerna tar över verksamheten från landstinget. Alla kommuner kommer att ha egna förråd och sedan kommer man samverka kring vissa spetskompetenser och ha ett gemensamt förråd för mer avancerade hjälpmedel. Just nu pågår rekrytering av hjälpmedelschef via Kalmar och upphandlingskompetens via Västervik. Vi har inom Vimmerby kommuns omsorgsförvaltning mycket god kompetens inom området. Det känns bra!

Så några ord om ungdomspolitiken... det är verkligen en viktig fråga för oss här i Vimmerby. Vårt senaste LUPP resultat visade på en stor utvecklingspotiential... Just nu pågår en diskussion om hur vi ska utveckla arbetet. Diskussionerna ser olika ut i länet. I september blir det regional LUPP konferens här i Vimmerby.

På nästa kommunchefsträff ska vi diskutera ett stort intresseområde för mig! - Ledarförsörjning och ledarutveckling. Vi kommer då även träffa länets personalchefer. Detta är en avgörande fråga för hur väl vi kommer att lyckas med vårt kommunala uppdrag. Vi behöver chefer som är trygga i sina uppdrag och som levererar. Då måste förutsättningar ges och det måste finnas möjlighet till utveckling. Det är svårt som liten kommun att klara att ta fram strategier på egen hand. Vi behöver samverka med andra kommuner!

Noterar att vi hamnat på denna icke angenäma lista... Där ska vi inte vara efter bokslut 2011!

Kommunernas resultat 2010, kr per invånare (källa: SCB)

Förlustkommunerna
Härnösand-2 170
Färgelanda-1 381
Malå-1 170
Helsingborg-749
Arjeplog-651
Ydre-618
Bjuv-422
Degerfors-409
Arboga-285
Vimmerby-208
Valdemarsvik-195
Hofors-91
Lysekil-70
Ulricehamn

2 kommentarer:

  1. Vi ser fram emot att få en snabbare uppkoppling än de 0,25Mbit/s via adsl som vi kan få idag. Det är så instabilt att vi inte törs göra bankärenden med den uppkopplingen ens. Att driva företag med en sådan uppkoppling är inte lätt när det är bankärenden som måste skötas i princip var dag.

    SvaraRadera
  2. Tack för din synpunkt! Det du beskriver kan vara avgörande för många företag så för vår kommuns utveckling är det här en mycket viktig fråga! Vi kommer att göra allt vi kan för att påskynda processen. Jag är ändå rädd för att det kommer att ta tid…

    Hälsningar

    Carolina Leijonram

    SvaraRadera