torsdag 17 mars 2011

Intensiv arbetsvecka!

På kommunstyrelseförvaltningen håller vi på med intervjuer till tjänsten som näringslivschef. För övrigt läggs nu mycket energi på budget och effektiviseringar 2012. Uppdragen väcker mycket tankar och känslor. Alla som kommit till mig för att diskutera, tycker något men inte alltid lika. Jag har under veckan både träffat förvaltningschefer och avdelningschefer på kommunstyrelseförvaltningen.

I tisdags var jag på Regionförbundet i Kalmar. Jag blev väl mottagen och fick mycket information om pågående regionala frågor. Vi pratade bla om LUPP och hållbar utveckling. Ett uttyck jag ska ta med mig från det mötet är "befolkning i balans" kopplat till hållbar uteckling och inte "bara" budget i balans. Det stämmer väl med mina tankar kring ledarskap. Det handlar inte bara om ekonomi utan att hitta balansen till vilken kvalitet vi har på de tjänster vi levererar, vad våra medarbetare anser om oss som arbetsgivare och strategisk utveckling som måste knytas samman för att bli långsiktigt hållbar utveckling. Vi pratade även om nödvändig IT-utveckling och utveckling av näringslivstjänster.

I morgon fredag kommer BRIS till Vimmerby så då ska jag till Fabriken.

Glöm inte att fylla i medarbetarenkäten!