torsdag 24 mars 2011

Just nu har jag fullt fokus på lönesamtal med förvaltningschefer och avdelningschefer. Jag har nu varit anställd i Vimmerby kommun i ett halvår. Det har varit mycket ny kunskap att ta in på kort tid. Jag har inte haft några medarbetarsamtal utan försöker utifrån kommunens lönekriterier och en del egna kriterier göra en bedömning av arbetsresultat utifrån det uppdrag varje chef har. Organisationen behöver utvecklas på en rad punkter och då är dessa enskilda samtal mycket värdefulla! Det är ju min erfarenhet och fasta övertygelse att ska förändring ske så krävs det ett handlingsinriktat ledarskap!

När jag generellt funderar på vad som är viktigt så landar jag på :

1.Kultur - Vi har en värdegrund som lyder Ansvar, Mod och Fantasi. Här handlar det mycket om att vi som ledare är förebilder. Det handlar om hur vi förhåller oss till varandra. Det kan också handla om att man som ledare ska stötta men även konfrontera ibland för att åstadkomma utveckling.

2. Struktur - Tydlighet i mål, uppdrag och roller. Ordning och reda helt enkelt. Det handlar också om att ge chefer som medarbetare verkliga förutsättningar.

3. Resultat - och då menar jag inte bara ekonomiskt resultat utan också att säkra och utveckla vad kommuninvånaren/brukaren av tjänsten anser om kvaliteten. Det handlar också om synen på oss som arbetsgivare och hur väl vi är strategiska och långsiktiga i vårt arbete.

Idag har det varit politikerutbildning här i Vimmerby. Micael Glennfalk pratade om ledningsfilosofi och politisk styrning och jag förmedlade tankar kring styrmodell och ledarskap. Vår kanslichef höll sedan ett pass om kommunal självstyrelse och organisation och vår personalchef och PA-konsult ett pass kring arbetgivaransvar, löneprocess, samverkansavtal m m - en bra förmiddag tycker jag!