fredag 8 april 2011

Budgetdialoger m m

Tiden rusar fram. Nu är det fredag igen! Den här veckan har varit fylld med sammanträden varje dag från morgon till kväll. Kommunstyrelsen hade sammanträde i tisdags och 35 ärenden avhandlades.
På plan- och byggområdet händer det mycket just nu. Ny lagstiftning gäller fr o m maj och kraven på tillsyn ökar. Till detta ska läggas ett nationellt förslag om ny taxa inom området. Förslag finns även vad gäller förändring i planhantering och plankostnadsavtal där vi i dag hanterar frågan annorlunda om vi jämför med våra grannkommuner. Sammanfattningsvis kan sägas att det finns många frågor som nu ska diskuteras vidare inom politiken eftersom samtliga dessa ärenden återremitterades för vidare utredning.

Onsdag, torsdag och fredag har kommunstyrelsen haft budgetdialoger med samtliga nämnder. Respektive förvaltningschef och nämndspresidie har redogjort för sitt uppdrag och sina förslag på eventuella kostnadsminskningar. Direktiven till cheferna var att "vända på alla stenar". Jag upplever att förvaltningscheferna har tagit detta uppdrag på stort allvar. Det har verkligen inte varit tröttsamt en minut dessa dagar. Vilken bredd det finns inom den kommunala verksamheten! Vi har stora och viktiga uppdrag där vi ska möta och svara upp mot behoven hos våra kommuninvånare. Kommunstyrelsen har visat ett stort engagemang. Vi har även under dessa dagar kommit in på en mängd kvalitetsfrågor och värdegrundsfrågor (HUR-frågor) som jag tror är viktiga för vår fortsatta utveckling. Man kan tro att det skulle vara en tung och dyster stämning med tanke på vårt ekonomiska läge. Istället tycker jag att stämningen genomsyrats av en vilja till förändring och framtidstro! Förvaltningscheferna har tagit fram ett mycket bra arbetsmaterial som nu kan användas i fortsatta politiska diskussioner. I mitten av maj får vi veta vad ramen blir för respektive nämnd.

Veckan har också präglats av många diskussioner om samverkanslösningar inom olika områden över kommungränserna. Jag tror att dessa diskussioner kommer att öka framöver. Jag är mycket glad över mina goda kontakter med grannkommunerna i norr och söder.