fredag 29 april 2011

Den här är första veckan på länge som inte varit överfull med möten. Jag har hunnit med att ta och få kontakt med olika myndigheter/personer som annars är svåra att nå.

Det jag lagt stort fokus på den här veckan är frågeställningar kring kommunens myndighetsutövning. En svår roll som kräver mycket av de personer som innehar den typen av tjänst. Under alla år jag jobbat med dessa frågor så har det blivit allt mer klart för mig att vi som kommun måste kunna förklara så mottagaren förstår vad vi menar. För att använda KASAM så måste det vi förmedlar bli begripligt och hanterbart. Det som också är viktigt är att man alltid ska kunna förvänta sig ett gott bemötande och en god serviceanda.

Internt har jag haft möten kring näringslivsutvecklingen i kommunen. Jag har också haft samverkansmöte  med kommunstyrelseförvaltningens FÖSAM (samverkansgrupp). Där diskuterade vi mycket om ev konsekvenser om kommunstyrelsen kommer att föreslå kommunfullmäktige att söka medlemskap i IT-SAM:s kommunalförbund.

Idag har kommunens "nya ledningsgrupp" haft sitt första möte. Micael Glennfalk var med och pratade om erfarenheter från kommuner där man lyckats med sitt effektiviseringsarbete och där man anpassat verksamheten efter vad ekonomin tillåter. Ledningsgruppen består av kommunens förvaltningschefer (som jobbar mot en egen nämnd) samt ekonomichef, personalchef och kanslichef.

Trevlig Valborg! (Vår räddningschef uppmanade oss att vara försiktiga med eldandet!)