fredag 1 april 2011

Den här veckan har handlat om kommunfullmäktige, ALMA-pris, budgetarbete, lönesamtal, möten och åter möten.

Vintern 2009 gick jag en ledarskapsutbildning inom Försvarshögskolan som heter Indirekt ledarskap -IL. Utbildningen handlar om att öka medvetenheten kring hur du ska bli framgångsrik att leda inom organisationer som består av flera led. Modellen bygger på forskning kring hur du når ut med tex mål och budskap utan att du själv som ledare har en direkt kontakt med alla anställda. Ett medvetet strategiskt ledarskap leder till tillit i organisationen som är en förutsättning för att bli en framgångsrik organisation som håller över tid. Jag och min kurskamrat bokade in ett utbildningstillfälle med min dåvarande ledningsgrupp i Hultsfred. Under våren 2010 sökte jag jobbet i Vimmerby. En av mina förutsättningar för att tacka Ja var att jag fick möjlighet att genomföra den inplanerade utbildningen med min gamla ledningsgrupp. Utbildningen genomfördes i oktober 2010 under övervakning av en examinator från Försvarshögskolan. Förvaltningschefen som fått jobbet efter mig var med och jag fick därmed vad jag tror, en unik möjlighet att lämna över min bild av hur "vår gemensamma resa" varit under 3,5 år. Detta i en miljö där ledningsgruppen var med och kunde komplettera mina bilder, helt transparant och öppet. Vi började vår gemensamma resa med ett underskott på 12 miljoner, inga långsiktiga planer och medarbetare som var klart missnöjda med oss som arbetsgivare. Till det kan läggas att jag efter några månader fick klart för mig att även brukarna/kommuninvånarna var gravt missnöjda med våra insatser!  
Inom ramen för utbildningen ingår ett uppföljningstillfälle. Under torsdagskvällen återsamlades jag därför med min gamla ledningsgrupp. Vardagen inom den organisationen har fortsatt att utvecklas i samma anda. Att få haft förmånen att följa dessa ledare under deras utveckling är stort. Det har handlat om stöd men också av många smärtsamma konfrontationer som sedan resulterat i både individuell och organisatorisk utveckling. Att höra hur de finslipar och hur de som ledning agerar för att ytterligare utvecklas kändes idag nästan overkligt!  Sedan utbildningen i oktober hade ledningsgruppen genomfört "sin hemläxa". Det handlar om en massa genomförda intervjuer där ledningen går ut och ställer frågor om man verkligen når ut med sina avsikter. Ledningen har fått ut budskapet om att det är "kommuninvånarens/ brukarens fokus som är i fokus"  Grunden ligger i att föra ut ett budskap som säger att det vi gör ska vara hanterbart, begripligt och meningsfullt för dom vi finns till för. Medarbetarna återger i intervjusvaren en bild av att man känner att det finns eget handlingsutrymme. Nöjdhet finns även med kompentensutveckling och närvarande chefer. Till detta ska läggas att organisationen levererar ett överskott på 9 miljoner mot budget och har betydligt nöjdare medarbetare och brukare. Vid sista mättillfället hamnade man på en knapp medelplats i landet men min magkänsla säger att Hultsfreds kommun kommer att avancera när det gäller nationella jämförelser i brukarnöjdhet! Nu har jag gjort min sista insats i den ledningsgruppen och jag önskar dom alla ett fortsatt varmt lycka till!

Åter till min nya verklighet. Det är här i Vimmerby som jag finns nu. Det är absolut inget val jag ångrar! I maj börjar jag min "nya resa" med ledningsgruppen i Vimmerby. Det finns inget som talar för att det ska bli enkelt den här gången heller. Det är det aldrig! Men med dessa bilder på näthinnan är jag dock övertygad om att det ska gå bra!