söndag 17 april 2011

Den här veckan har jag fått information om att Vimmerby kommun är utvald att delta i ett nationellt projekt som kallas "Smaka på Sverige". Hushållningssällskapet håller i trådarna och har nu beviljats pengar från Jordbruksverket. Resan kommer att ha ett antal stopp i Sverige och då bl a i Vimmerby. TV 4 planerar att sända från Vimmerby onsdag till lördag, vecka 29. Jag återkommer när jag har mer information.

Det här veckan har Micael Glennfalk, Jan Henriksson och jag varit i Västervik och pratat regionfrågor och andra samverkansfrågor med representanter från kommunerna i norra Kalmar län. Regionfrågan blir allt mer viktig för varje vecka som går.

Veckan har också präglats av frågor kring barn och ungdomar. Vår folkhälsosamordnare har informerat mig om hur varje nämnd nu ska göra ett "Barnbokslut". Varje verksamhetsområde ska utifrån ett antal frågeställningar beskriva hur hur man tagit hänsyn till barnperspektivet när man tex fattat olika beslut. I fredags var jag dessutom med på Frammisgalan i Idrottshallen. Jag kom tyvärr lite sent så jag missade en del av förmiddagen som handlade om gymnasiet. På eftermidddagen var jag med när det var grundskolans tur. Jag fick sitta med vid elevrådets bord och jag tycker att det var riktigt spännande. Vi pratade om bemötande, möjligheter till stöd i skolan och delaktighet. Många politiker och tjänstemän var på plats. Tack till alla medverkande som gjorde den här galan möjlig! Det krävs mycket planering och stora arbetsinsatser för att genomföra den här typen av evenemang. Jag är mycket glad över att den drivkraften finns inom vår organisation. Genom att ställa frågor och att eleverna fick hålla upp blå eller röd lapp beroende på om man håller med om påståendet eller inte, kan man få en ganska snabb ögonblicksbild var vi har våra kritiska punkter.

Orsaken till att jag kom lite sent berodde på att vi hade besök av MSB (Myndigheten för samhällsberedskap). Vi gick igenom vad kommunala ledningsplatser ska ha för utrustning. Det verkar som vi kan få en hel del statliga bidag till hjälp när vi nu ska planera för att förbättra vår situation efter MSB:s rekommendationer.

Torsdag förmiddag var jag på Rådhuset för att prata destinationsarbete. Birgitta Bergkvist som är VD gjorde en dragning om vad man har kommit fram till när man bl a gjort djupintervjuer om vilken uppfattning som råder och samlat på sig en massa fakta om vårt nuläge i Vimmerby. Min reflektion är att redovisningen till stora delar skulle kunna handla om Vimmerby kommun som arbetsplats. Det handlar om att vi måste öka våra omvärldbilder och verkligen jobba med de "mjuka frågorna" d v s jobba på att omgivningen ska känna tillit och förtroende för det det jobb vi utför. Det här är inget man kan skriva ner i en policy eller i en riktlinje. Förtroende måste förtjänas och är sedan en färskvara, där man aldrig kan slå sig till ro!

En positiv nyhet till! Den 31 mars tog länsstyrelsen i Kalmar län beslut om att bevilja bidrag med högst
392 000 kronor till Vimmerby kommun för det lokala vattenvårdsprojektet - VA-planering. Bra gjort vår Ekolog, Björn Holm som fixat det!