fredag 27 maj 2011

Ännu en arbetsvecka avklarad. Den har varit händelserik!

Företagsfrukost:
I måndags var det företagsfrukost på Fredensborgs Herrgård. Ett 60-tal personer fanns på plats och teamat denna gång var olika former av EU-stöd till företag. Frågor som Micael Glennfalk fick i övrigt handlade om:

1.    Skolbespisning/konkurrens med näringslivet?
2.    Näs/konkurrens med näringslivet?
3.    Äldreboende på Karlbergsplatsen – buller? Påverkan på företag?
4.    CEO:s – skönt att man tänker om...
5.    Turistbyråns placering?
6.    Effektiviteten i stadshuset?
7.    GIS?
8.    Ta bort skyltar vid industriområden som ej stämmer. Om de ska finnas ska de vara vid infarterna och måste uppdateras kontinuerligt.
9.    Bredband – infrastruktur – Ev. tema på företagsfrukost i höst?

Destinationsarbete:
Jag är med i en referensgrupp kring kommunens destinationsarbete och i måndags var det ett möte där ett förslag till Turismstrategi lyftes fram. Vilket arbete som är nerlagt i strategigruppen! Det första sidan lyder "Välkommen till Vimmerbys framtid!"

Ett avsnitt i rapporten handlar om kommunens roll - här ser ni ett utdrag:

"Förväntan på våra politiker och tjänstemän är att de skall:
  • Göra ett tydligt ställningstagande om att turismen och turismnäringen är oerhört viktig för Vimmerby och Vimmerbys framtida utveckling
  • Att man ser sitt bidrag till utvecklingen av Vimmerby som turistdestination som en investering i platsens attraktionskraft (tydliga mål och uppdrag)
  • Att man beaktar turismen i planärenden, beslut och verksamhet
  • Att man bidrar till en utveckling av tillgängligheten till och inom destinationen (kommunikationer, skyltning, information mm)
  • Bidra till försköning av platsen och det offentliga rummet (stadsarkitekt, stadsträdgårdsmästare mm)"
I övrigt blev jag bekymrad på mötet över det där jag brukar prata om... Det framkommer tydligt att tilliten till den kommunala verksamheten är låg. Jag samlar alltid upp synpunkter och framför dessa till den ansvarige chefen för berört verksamhetsområde. Detta för att öka medvetandegraden hos oss alla om rådande läge och för att förbättra dialogen med kommuninvånare och företagare.

IT:

Den här veckan har annars handlat mycket om IT-SAM. Såg i en insändare idag i Vimmerby tidning att det finns de som tycker att vi på kommunen döljer fakta. Det berörde mig illa. Är det något som jag arbetar intensivt för så är det öppenhet och att få fram ett så heltäckande beslutsmaterial som det bara går. När det gäller den här frågan är det dock svårt att få fram en sann helhetsbild eftersom det är lätt att vi jämför äpplen och päron. Antingen fattar politiken beslut om att söka medlemskap i IT-SAM eller inte. Det är helt OK för mig. Det man ska vara medveten om är att alternativet inte är: Vår idag befintliga verksamhet eller IT-SAM. Vimmerby har under de senaste åren satsat otillräckligt med pengar på IT-relaterad utveckling. Vi har haft förhandlingar den här veckan och de flesta fackliga organisationer är eniga med arbetsgivarens förslag om att söka medlemskap men två förklarade sig oeniga med förslaget.

Mer IT!:
Medarbetarna på IT-avdelningen bjöd under torsdagen in till en lyckad IT-Mässa i Plenisalen. Bra information och mycket proffsigt genomförd!

Ledningsgrupp:

Idag har vi haft Ledningsgrupp. Vi kommer framöver lägga ut våra ledningsgruppsprotokoll på intranätet. Där kommer ni också att hitta det vi gemensamt kommit fram till ska vara vår grundstomme. Det handlar om hur vi ser på vårt uppdrag som ledningsgrupp, syfte och mål samt vilka andra former som ska gälla kring vilka frågor som ska tas upp på ledningsgruppen, hur ofta och när vi ska träffas, vad vårt inre klimat ska präglas av o s v.

Trevlig Helg!Inga kommentarer:

Skicka en kommentar