söndag 15 maj 2011

Jag började måndagsmorgonen med att träffa CESAM d v s kommunens övergripande samverkansgrupp. Vi har all anledning att träffas i denna grupp nu eftersom det är så mycket på gång! Det handlar om resultatet av medarbetarenkäten, alla budgetfrågor med mera. Den här gången hann jag också med att gå igenom ledningens handlingsplan som jag har fått skjuta på ett antal gånger p g a tidsbrist. Vi bestämde att vi ska ses i slutet av maj igen bl a för att förhandla om IT-SAM.

Under måndagen i övrigt träffade jag presidiet i KS för att bereda olika aktuella frågor. Tisdag var det KS-sammanträde och åter igen fanns ett 30-tal ärenden på dagordningen. I onsdags var Vimmerby värd för ett möte i vårt gemensamma infrastrukturkansli. Samtliga fyra kommuner var representerade d v s Kinda, Vimmerby, Hultsfred och Högsby. Även ansvarigt kommunalråd från Linköping deltog vilket kändes mycket bra. Vi behöver allt fokus på Stångådalsbanan som det bara går!  Det här är en av våra viktigaste frågor. Vi måste tillsammans försöka göra allt som är möjligt. Tidsperspektivet är så långt i dessa sammanhang och inte sällan pratas det om år 2021 och framåt. Hur ska vi kunna vänta så länge?
 
Den här veckan har jag också träffat förvaltningschefen för Teknik- och service och fastighetschefen. Vi ska nu börja med en ny! översyn av lokalerna i stadshuset. Det har visst genomförts översyner ett antal gånger förut men vi tror att vi kan få till det ännu mer optimalt. Det här kanske låter som en harmlös fråga men tro det eller ej jag har fått flytta på personer mot sin vilja förrut och det är inte lätt...

När det gäller samverkansdiskussionerna med Hultsfred på miljösidan så går de framåt. Vi har fortfarande inte fått ner något utkast på papper. Miljö- och byggchefen i Hultsfred var på besök och träffade de flesta medarbetare på miljöförvaltningen i fredags. Han föreslås att bli den gemensamma chefen. Ett bra möte tycker jag!

I fredags hade jag också möte med chefen för integrationsfrågor. Vi diskuteradee kring den nya etableringsreformen som inte alls satt sig ännu. En mängd frågeteckan finns fortfarande. Vi behöver här ett välfungerande flöde med arbetsförmedlingen, men även med länsstyrelsen och regionförbundet.

Tiden snurrar så fort och frågorna på mitt bord är av varierande slag. Det går inte att hinna med överallt som jag skulle önska. I slutet av förra veckan fick jag klart för mig att vi inte har någon egentlig koll på vilka företag som etablerar sig i vår kommun. Vi har inte haft tillgång till de uppgifter som vi behöver ha via SCB. Vi har ju fortfarande en vakans på chefsstolen för näringslivsfrågor vilket gör att vi är i en ännu mer kritisk fas. Vi jobbar nu för att snarast få till ett dokumentationsstöd för näringslivsärenden. Jag vill tex inte vara med om att fler företagare ställer frågor till kommunen som sedan inte besvaras. Jag känner mig inte helt trygg med denna rutin idag. Det är en högprioriterad fråga för mig just nu.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar