söndag 8 maj 2011

Ledarskap med tillit i fokus

Den här veckan har nästan uteslutande handlat om ledarskap på olika sätt. Vi har en tuff utmaning framför oss och då tror jag att ledarskapets betydelse är mycket stor! Jag får ofta frågan om vad jag tycker är viktigast att jobba med och brukar då ha ett svar som jag ständigt upprepar. Men jag har också många gånger fått erfara att det är svårt att nå ut med sitt budskap. Som ledare måste man upprepa sina avsikter och intentioner många, många gånger och på flera olika sätt.
Vad är då viktigt. Jo, just nu är det naturligtvis mycket kring vår ekonomi. Vi är precis mitt uppe i budgetarbetet inför nästkommande år. Verksamheten måste nu inrymmas inom budgetram.

Sedan är jag naturligtvis mycket nyfiken på vårt resultat av medarbeterenkäten som vi snart får i vår hand. Den kommer att underlätta för oss att prioritera vad vi ska fokusera på för att bli en attraktiv arbetsgivare.

Det tredje spåret handlar om vad kommuninvånaren anser om kvaliteten på kommunens tjänster. Den här veckan har näringslivsrankingen offentligjorts. Även om vi har gjort några tappra steg åt rätt håll återstår mycket arbete. Sedan finns ju naturligvis en massa andra viktiga kvalitetsundersökningsresultat inom den kommunala verksamheten där strategier måste läggas för att nå förbättrade resultat.

Det fjärde spåret handlar om att vi måste få till en långsiktig strategisk plan när det gäller utvecklingsarbetet inom kommunen. Alla dessa delar hänger ihop. Jag har gjort ett misstag på ett tidigare jobb där jag trodde att man kunde vara bra på något av de olika delarna även om de andra var bristfälliga. Numera vet jag att det i så fall endast är möjligt under en kortare tid.

I slutet av den här veckan har kommunens ledningsgrupp varit iväg på utvecklingsdagar där vi fått möjlighet att ha en upptakt för detta arbete. Vi har pratat om att det inte alltid är viktigt VAD vi gör utan HUR vi genomför saker. Hur ser recepetet ut för att lyckas? Jo, det handlar om att skapa äkta engegemang och delaktighet. Det viktigaste för att vi ska lyckas med uppdraget är att skapa tillit hos våra medarbetere inom vår organisation och att skapa tillit till den kommunala verksamheten hos kommunens invånare. Grunden till det hela läggs av ledningen och det har vi alltså haft möjlighet att träna tillsammans på under utvecklingsdagarna.

På lördagskvällen var jag på en stor fest i Folkets Hus i Blomstermåla. Jag har många gånger hört talas om denna festplats som förr var så populär. En av mina första chefer som då vara socialchef i Hultsfred fyllde 60 år och hade bjudit 123 personer. Tänkte på hemvägen att jag alltid haft förmånen att ha bra chefer som uppmuntrat och inspirerat mig till utveckling på alla mina jobb.

Idag har jag varit på dansuppvisning i idrottshallen i Vimmerby. Där var det inget fel på engagemanget. Ett 20-tal olika grupper genomförde sina dansnummer med stor energi!