tisdag 5 juli 2011

Förra veckan startade intensivt med ett långt kommunfullmäktige mellan klockan 17.00-23.00. Det var många viktiga frågor som stod på dagordningen - ansvarsfrihetsfrågor, budget 2012 och 2013, viktiga detaljplaner, destinationsarbete och turism samt IT-SAM frågan. Det känns bra att vi nu vet vad som gäller efter flera månader av diskussioner.

Vi har nu bestämt oss för att ta hjälp av ett rekryteringsföretag när det gäller näringslivschefstjänsten. Jag träffade dem i förra veckan för att göra klar vår kravprofil. Rekryteringsfasen är redan igång men startar skarpt med annonsering i mitten av augusti.

I onsdags var jag och kanslichefen i Kisa. Vi ska tillsammans med IT-SAM kommunerna upphandla upp ett nytt ärendehanteringssystem. Projektet kallas IDAH. Vi gick igenom tidsplan med aktiviteter och datum. Det är mycket som ska hinnas med innan nästa sommar när upphandlingen ska vara klar. Nyckelpersoner blir här våra administratörer med olika titelatur ute på varje förvaltning. Vi ska nu processa fram hur vi ska effektivisera vår ärendehantering samtidigt som vi ska göra den tidsenlig - E-förvaltning. Ett ärende ska hanteras på ett likartat sätt inom hela den kommunala organisationen från att den har produceras till att den arkiveras. Det här blir ett mycket viktigt arbete!

I torsdag och fredags var jag och Micael Glennfalk i Vadstena på nätverksträff. På dagordningen denna gång fanns (naturligtvis) regionfrågan. Huvudfrågeställningen var "Vilka möjligheter öppnar sig för kommunerna att, inom ramen för framtidens regionala utvecklings- och tillväxtpolitik, stärka sin självstyrelse och därigenom skapa ekonomiska och demokratiska mervärden?
Dessutom var ledarfrågan i fokus. Sedan flera år har CKS (centrum för kommunstrategiska studier) vid Linköpings universitet genomfört ledarskapsprogram för högre kommunala chefer. Det är en kommungemensam satsning för att stärka det kommunala ledarskapet i regionen Jag har själv gått den utbildningen för ett antal år sedan, vilket jag fortfarande har stor nytta av. Nu har man uppdaterat utbildningen innehållsmässigt och varje deltagare ska bl a få en kommunchef som mentor. Jag kommer att få en adept från Ödeshög. De tycker jag ska bli mycket spännande. Denna gång kommer ingen ledare från Vimmerby att vara med men det hoppas jag det ska bli ändring på när nästa tilllfälle ges.

Idag har jag haft MBL - information med berörda fack om samverkan på miljöområdet mellan Vimmerby och Hultsfreds kommun. Det är inte lätt så här i semestertider att få till information och förhandlingstillfällen i god tid innan beslut ska fattas på olika sammansträdestillfällen i två kommuner. Vi har dock varit varandra behjälpliga och gjort det bästa vi kan. Vi räknar med att förändringen ska ske fr o m första september och att vi fr o m det datumet kommer att dela chef med Hultsfred.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar