fredag 9 september 2011

En vecka präglad av dialog och möten

I lördags var det då dags för stadsfest i Vimmerby. Jag och familjen fanns på plats under dagen. Mycket folk var i rörelse. Det känns bra att det finns en tanke att detta ska bli en årlig händelse i Vimmerby.  Nu ska vi samla in synpunkter och tankar för att kunna göra förbättringar inför kommande år. Stort tack till Teknik- och serviceförvaltningen som var ansvariga för mycket av den service som krävdes kring arrangemanget och inte minst undanröjde en hel del "hinder" under festen...

Den här veckan har jag träffat CESAM och diskuterat Vimmerby kommuns arbetsmiljöpolicy. Vi tar ett steg i taget...

Kommunstyrelsen hade sammanträde i tisdags. Det blev en lång dag. Vi hade efter sammanträdet dialog kring budget 2012, 2013. Inbjudna var samtliga förvaltningschefer och nämndsordföranden. Efter det mötet hade vi en hearing kring kost och lokalvårdorganisationen i Vimmerby kommun. Inbjuda var förvaltningschefer och nämndsordförande i teknik- och serviceförvaltningen, omsorgsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen.

I onsdags var jag på egen handledning. En mycket bra dag där jag dessutom fick en hel del arbete uträttat på tågresan fram och tillbaka till Stockholm.

Torsdagseftermiddagen ägnades åt budgetdiskussioner med avdelningscheferna på kommunstyrelseförvaltningen. Vad jag hör så pågår dessa diskussioner just nu i mer eller mindre alla förvaltningar.

Idag har ledningsgruppen haft utbildning i löneprocessfrågor. En konsult - Ulf Larsson har gått igenom frågeområden kring lön och lönespridning, kriterier, samtalsmodeller, årscykel och priciper för lönesättning med oss. Detta är startskottet för vår satsning på att jobba mer aktivt och sammanhållet med dessa frågor. I slutet av oktober kommer alla chefer och fackliga organisationer i kommunen att utbildas. I november planeras sedan för utbildning för samtliga medarbetare. Jag har god erfarenhet kring detta arbete tidigare och tror att det här kan höja nivån på vårt arbete avsevärt. Vi har också idag avtackat en förvaltningschef som nu går vidare till andra uppgifter inom koncernen - Lycka till Stefan!

Till sist men absolut inte minst! Igår publicerades SKL:s ranking av företagsklimatet i kommunerna. Vimmerby hamnde på 14:e plats i landet. 166 kommuner deltar i denna undersökning. Detta är fantastiskt roligt för oss och inte minst för dem som jobbar inom miljö och hälsa, med bygglov och brandtillsyn. När det gäller markupplåtelse och serveringstillstånd hade vi för få ärenden för att få betyg/delområde. Men där svar skickats in så ingår dessa i det totala betyget. Den här undersökningen grundar sig på faktiskt utfört arbete i kommunen och det gör den ju extra intressant! Jag läste rapporten i sin helhet igår kväll. Mina tankar efter att ha läst den handlar om att vi aldrig kan slå oss till ro. Kvalitet ska ske i varje möte och är en färskvara. Nästa gång önskar jag också en högre svarsfrekvens. Men för dagen tänker jag bara glädja mig åt de medarbetare som jobbar med dessa frågor i sitt vardagliga arbete och som har fått så fin feedback på sitt arbete! Grattis och njut av helgen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar