fredag 2 september 2011

Händelserik vecka...

På måndagsmorgonen träffades ledningsgruppen för ha ett extra möte med anledning av olika frågeställningar kring budgetarbetet. Vi hade också besök av IT-SAM:s VD,  Alberto Necovski för att reda ut olika ekonomiska frågetecken.

Vi har bestämt oss för att utvärdera vår Grafiska profil och haft ett första möte kring detta. Nu ska Magnus Karlsson på kansliavdelningen efterhöra synpunkter från våra olika förvaltningar. Hör annars gärna av er via denna blogg om ni vill framföra synpunkter.

Vi har fått en ny medarbetare på ekonomiavdelningen - Anette Djurstedt. Anders Helgée - vår nya miljöchef har börjat i Vimmerby samt det nya oppositionsrådet Helen Nilsson som också har också installerat sig på sitt rum i Stadshuset, Varmt välkomna!

På måndagskvällen var det kommunfullmäktige och vi hade bl a besök av projektledare och gruppchef - Roger Gunnarsson från Energikontor sydost. Jag fick då veta det där som jag alltid undrat över : Om det är lönsamt att släcka lampan när man lämnar ett rum eller om det är bättre att låta lampan vara tänd om man inte ska vara borta så länge. Svaret är att det nästan alltid lönar sig att släcka d v s om man ska vara borta mer 40 sek om jag kommer ihåg rätt.

Under tisdagen var jag och ett par tjänstemän från kommunen med på ett företagsbesök på Prefab. Jag tycker att det var mycket intressant att få se betongfabriken i verkligheten som jag under årens lopp hört talas mycket om. Det var intressant att höra om hur företaget växt fram och om den efterfrågan som idag finns på företagets produkter. Vi tjänstemän följde med på inbjudan av Företagarna i Vimmerby. Efter besöket tog sig "hela gänget" till stadshuset för att där få lyssna till information av medarbetarna på miljö och bygg samt teknik och service. Det fanns också möjlighet att ställa de frågor man hade till berörda tjänstemän. Micael Glennfalk passade också på att berätta om aktuella frågor. Jag hoppas att det här besöket uppfattas som en del i vår ambition att öppna upp dialogen mellan företagare och kommunens tjänstemän.

Vi har också haft ett avstämningsmöte i FAS-projektet som är ett viktigt projekt som har fokus på åtgärder mot ungdomsarbetslöshet. Vi fick en nulägesbeskrivning och planerade för fortsatta strategier.

Den här veckan har jag träffat min nya adept för första gången. Jag ska vara mentor fram till nästa sommar till en chef från Östergötland. Det är inom ramen för ett ledarutvecklingsprogram som just nu är pågående. Det känns mycket inspirerande och roligt att få vara någon behjälplig under sin yrkesmässiga utvecklingsresa.

Vi har skickat in en EU-ansökan  tillsammans med Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Vetlanda, Hultsfred och Högsby om medel till ett traineeprogram. Projektansökan handlar om "Ledarutveckling över gränserna". Vi är samtliga kommuner alldeles för små för att själva klara ut att hantera frågan. Hultsfreds kommun har verkligen gjort ett jättejobb! Stort tack!

Så här låter sammanfattningen i projektansökan:
"Minskande befolkningsunderlag är en gemensam problematik för kommunerna Aneby, Eksjö, Hultsfred, Högsby, Nässjö, Sävsjö, Vetlanda och Vimmerby. Det påverkar kommunernas attraktionskraft och det medför svårigheter att rekrytera chefer. För att öka rekryteringsbasen ska redan anställd personal kompetensutvecklas och de ges då möjlighet till en framtida karriär som chef.
Tidigare har inte kommunerna sett sig som en arbetsmarknadsregion och många har i brist på karriärmöjligheter flyttat från området. Syftet är därför att utveckla detta samarbete så att medarbetarna kan utvecklas och arbeta i de olika kommunerna.
Samverkan förstärks både på makro- och mikronivå genom involvering av kommunledningarna samt skapande av nätverk mellan deltagarna i projektet. Detta tillsammans med kompetensutvecklingen ger förutsättningar för att medarbetare stannar och utvecklas vilket också ökar attraktionskraften för att arbeta och bo i regionen."
Kostnadsbudgeten ligger totalt på drygt 4,2 miljoner.


Under torsdagen och fredagen har jag och Staffan Leijon varit i Kalmar på den årliga gemensamma kommunchefs- och ekonomichefsträffen. Bra program med bl a många viktiga frågeställningar som Regionfrågan, arbetsmarknadsläget, gemensam nämnd kring den kommunala hjälpmedelsförsörjningen, info kring kostnadsutjämningssystemet, regional samverkan inom yrkesutbildning, förändringar inom gymnasieskolan och uppstartsarbete för att få en "befolkning i balans" i vårt län. När det gäller den traditionella tvekampen som äger rum på kvällen mellan ekonomi- och kommunchefer är det väl bara att vara ärlig... Ekonomicheferna vann paddlingen och outstanding var vår egen ekonomichef Staffan som med sin medhjälpare kom i mål först av alla!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar