fredag 16 september 2011

I tisdags var ett 25-tal politiker och tjänstemän från Vimmerby i Hultsfred på gemensam utbildning om resursfördelning. Kommunfullmäktige har fattat beslut om en 2-årsbudget och för att få det konceptet att fungera krävs att vi arbetar aktivt med prissätting av allt som är möjligt att beräkna inom den kommunala verksamheten. Det är ju egentligen en förutsättning för att volymberäkningar ska kunna göras som ska ligga till grund för resursfördelning, tex om föreskolebarnen ökar i antal ska den nämnden kompenseras för detta och omvänt. Utbyte sker också en sådan här dag mellan grannkommunerna och det tror jag också är värdefullt av andra skäl. En tråkig sak som kommer att ske är att min kollega i Hultsfred kommer att sluta. Lars Rönnlund har fått nytt jobb som utvecklingschef på Regionförbundet i Jönköping. Det blev klart förra veckan men den nyheten tappade jag helt bort när jag skrev förra veckans inlägg (förträngning?) Vi har haft ett gott samarbete och det kommer jag att sakna. Jag hoppas att man lyckas rekrytera en ny god kraft på kommunchefsposten!

I onsdags var en hel del politiker och tjänstemän på Näs och diskuterade mål och strategier utifrån  ett dokument - "Förslag på prioriteringar i länets regionala utvecklingsstrategi - RUS". Vi diskuterade bl a kring näringsliv, kompetensförsörjning, befolkning och miljö i balans, kultur och infrastruktur.
I onsdags var det upptakt för IDAH - projektet:
Vi kommer inom det närmaste året få lägga en hel del av våra resurser på att processa vårt arbetssätt och handla upp ett nytt ärendehanteringsprogram i syfte att blir effektivare administrativt. Det handlar också om säkerhet och spårbarhet av handlingar. Vi har heller inte under min tid här pratat speciellt mycket om E-förvaltning vilket är en ”het fråga” i många andra kommuner. Vad jag förstår handlar det här ett komplett system för all ärendehantering från att det produceras till arkivering där vi inom Vimmerby kommun och i de andra kommunerna inom IT-SAM ska ha ett gemensamt arbetssätt.

Igår hade jag och ekonomichefen ett möte med våra helägda bolags VD:ar. Mötet handlade om ett uppdrag jag fått av kommunstyrelsen som gäller att utreda om det finns behov av en finansgrupp i Vimmerby kommun och om så är fallet föreslå hur en organisation ska se ut. Vi kommer inom koncernen hamna på en hög gemensam skuldnivå när vi nu ska bygga ny förskola, nytt äldreboende och ett kraftvärmeverk.
Idag har vi haft ett välfyllt innehåll på ledningsgruppens möte. Vi har pratat om allt från budgetuppföljning, budget 2012 och 2013, arbetsmiljöpolicy, löneprocess-frågor, riktlinjer för sociala medier samt resultatet av medarbetarenkäten som vi ska arbeta vidare med på nästa möte.
Och så har vi ätit tårta och firat vår 14:e placering som jag skrev om i förra inlägget.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar