fredag 14 oktober 2011

Den här veckan har jag haft en del medarbetarsamtal och där diskuterat om de s k chefskontrakten. Jag har fått en del värdefulla synpunkter som gör att jag nu snart kan göra de sista förändringarna. När det gäller förvaltningschefernas chefskontrakt så ska dessa sedan delges till kommunalrådet och till den egna facknämndens ordförande. Det känns meningsfullt och bra med det personliga mötet med varje chef eftersom vardagen snurrar på och möjligheten till spontanmöten är få.

Vår näringslivsenhet, f n bestående av Micael Glennfalk, Carina Östh och delvis mig har fått en indikation om hur det ser ut med tillväxten i företagen i kommunen. Vi har ännu inte sett den färdiga rapporten men det känns som vi kommer att ha nytta av informationen för att inrikta strategier och stöd där de gör mest nytta. Micael kommer att starta upp två olika typer av näringslivsråd under hösten.

På kommunstyrelsesammanträdet i tisdags avhandlades mest budgetfrågor. För att vi snabbt ska nå ut internt inom den kommunala organistionen med de beslut som fattas i kommunstyrelsen kan ni som är anställda fortsättningsvis hitta en kort sammanfattning på intranätet dagen efter sammanträdet ägt rum. Under rubriken gemensam information på intranätets startsida går du in på Kommunstyrelsens beslut i korthet.

Veckans goda nyhet är att SKL har släppt rapporten "Information till alla" Granskningen genomförs av SKL som går in och kollar uppgifter och söker hur snabbt man som kommuninvånare kan få svar på vanliga frågor, ca 200 st. Man kollar helt enkelt hur lång tid det tar att få fram ett svar. Ni som finns med i arbetsgruppen som jobbar för att utveckla vår webbsida - informationsrådet, har alla gjort ett jättejobb! Vi finns med på listan över de kommuner som förbättrat vårt resultat mest från föregående år. Resultatförbättringen ligger på 31%. Jag känner mig trygg med att gruppen kommer att fortsätta utveckla webbsidan genom att ta till sig var vi har våra kritiska punkter idag.

Idag har vi haft ett välfyllt innehåll på ledningsgruppens möte. Bl a annat har vi nu analyserat klart vilka områden vi särskilt ska arbeta vidare med att hitta strategier för att förbättra oss utifrån resultatet på arbetsmiljöenkäten. Dessa är:

  • Löner och löneprocess
  • Information
  • Introduktion
  • Ledarskap
Vi har redan en del tankar om vad vi behöver jobba vidare med och kommer att ägna en del tid åt det på våra kommande utvecklingsdagar i början av november. Därefter ska vi i samverkan med facken försöka skapa en röd tråd i arbetet inom hela den kommunala organisationen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar