fredag 21 oktober 2011

I tisdags var vi 13 stycken från Vimmerby kommun som var i Kalmar på utbildningenAllt mellan P4 och facebook – om kommunikation före, under och efter en kris”.  Den startade med att Jesper Falkheimer som är fil dr och docent i medie- och kommunikationsvetenskap föreläste kring kriskommunikation som kunskapsområde. Mest spännande att höra och som fastande hos mig var att vi går från rationella planeringsmodeller till ökat fokus på träning av improvisationsförmåga i flexibla system. Idag hjälper sällan tjocka kris- och beredskapsplaner som finns i en pärm i bokhyllan. Det ska finnas enkla tillämpbara planer med checklistor och aktuell information men lika viktigt och som ofta är avgörande när du hamnat i ”stormens öga” är improvisationsförmåga på tränad grund. Journalisten och medietränaren, Pelle Thörnberg var moderator under dagen. Han har jobbat med TV, radio och tidningar under 30 år. Anna Toss medverkade också som är utvecklare av sociala medier på MSB (myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Hon jobbar för att myndigheter ska bli bättre på att använda och hantera sociala medier. Dessa har en enorm genomslagskraft idag och kommer att bli allt mer viktiga som kommunikationsform vid en kris. I Vimmerby kommun har vi praktiskt tränat vid två tillfällen det senaste året. Vi har därför en bra grund att utgå ifrån. På nästa ledningsgrupp ska vi diskutera hur vi ska utveckla våra strategier för att förbättra vår information både internt inom organisationen och externt.  
Kommunchefen i Hultsfred och jag har haft ett avstämningsmöte med vår gemensamma miljöchef i veckan. Spännande att lyssna till hans intryck av skillnader i kultur, arbetssätt med mera.
Under torsdagen träffade jag ett par andra tjänstemän från Hultsfreds kommun tillsammans med Förvaltningschefen på Teknik och service och projektledaren för lokalvård i Vimmerby. Vi utbytte tankar om läget i våra respektive organisationer. Ett möte i positiv anda och som i alla fall gav mig mersmak om flera gemensamma utvecklingsmöjligheter.
Med tanke på det jag skrev om vad jag fastnade för när det gäller Jesper Falkheimers föreläsning så kommer ni säkert att förstå att jag även fastnat för Percy Barneviks ledarskapstips i förra lördagens DI weekend:
”Ett bra genomförande är 90 procent av framgången och strategin 10, varav 8 är magkänsla. De resterande 2 procenten är analys. Handelsstuderande lär sig alltså 2 procent av det som skapar framgång i företagen”
Det är min tro att detta också gäller i kommunbranschen och då i hög grad även Vimmerby kommun. Inom det offentliga ägnas mycket tid åt att analysera och processa det vi ska göra sedan…
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar