lördag 8 oktober 2011

Infrastruktur och ledarskap


I måndags var jag på ett bra möte på Fredensborg som handlade om infrastukturen i vår region och Stångådalsbanans framtid. Mötet anordnades av vårt gemensamma infrastukturskansli som vi har tillsammans med Hultsfred, Högsby och Kinda kommuner. Michael Leijonhud som är ansvarig hade gjort ett mycket bra jobb och lyckas att få med många personer från respektive kommunledningar, regionförbund, KLT och Trafikverket." Vimmerbys" Mikael Ahlerup gjorde ett lysande jobb som moderator här nedan kan ni se hans sammanfattning.
  • Samsyn, samarbete – att säga är inte detsamma som att göra! Olika organisation och geografiska indelningar måste lägga sin prestige åt sidan för det högre, gemensamma syftet.
  • Välj EN prioritering för önskemål. Alla andra frågor blir därmed inte oviktiga!
  • Länet måste bestämma sig för att samarbeta kring EN sak.
  • Behoven är enkla – trovärdighet, punktlighet, komfort. Gör det inte svårare än vad det är!
  • Bidrar banan till samhällsnytta, att hela Sverige ska leva? JA!!
  • Färdiga och planlagda projekt har hittills fått statliga pengar – men inte de som ”diskuteras” och där oenighet råder
Dialogmötets essens:
  • Fokusera, prioritera, samla er kring ett objekt så ökar vår regions möjlighet till investeringar för infrastruktursatsningar.
Vårt ekonomikontor är på grund av generationsväxling inne i en serie av omflyttningar och rekryteringar. Välkommen, Chatarina Johansson som nu börjat hos oss på kommunstyrelseförvaltningen. Hon kommer närmast från omsorgsförvaltningen. När det gäller resultatet i medarbetarundersökningen så visade ju den på en stor förbättringspotential när det gäller möjligheten att byta arbete internt. Det gör det extra roligt när faktiskt visar sig att det är möjligt.

Jag är handledare i en av Försvarshögskolans ledarutbildningar. Torsdag och fredag har jag varit i Stockholm på ett uppföljnings- och utvecklingsmöte när det gäller konceptet -" Indirekt ledarskap". När det gäller den här utbildningen är den inriktad främst till ledare på strategisk nivå där man leder genom andra chefer eller "länkar" som det kallas i modellen. Under dessa dagar har jag fått ta del av det senaste inom forskningen när det gäller personlighetsbedömningar och beteenden. Det fanns också ett avsnitt som berörde den senaste forskningen kring "Tillit". Hela modellen grundar sig på att framgångsrikt ledarskap leder till tillit som resulterar i att medarbetare inom organisationen verkligen utför det som ledningen avser. Om tillit saknas så betyder det ofta att arbetet inom organisationen utförs på annat sätt eller kanske till och med inte alls...

Jag skulle önska att fler fick ta del av utbildningen eftersom jag vet att ökad kunskap inom detta område leder till mer framgångsrika och effektiva organisationer. Utbildningskonceptet ska marknadsföras framöver till landets kommuner som naturligvis skulle ha mycket stor nytta av denna kunskap. När det gäller vår egen ledningsgrupp i Vimmerby började vi i maj i år med grunderna. Vi kommer att fortsätta i november i år och även nästa år. Vad jag vet så kör man även utbildningar i Kalmar kommun och i någon/några kommuner i Dalarna och Värmland. Hos oss (som i många andra organisationer) är man van som ledare att prata VAD-frågor. Nu ska vi tränas vidare för att öka kunskapen kring att det också är HUR vi gör som avgör resultatet.

Vi som ledare i Vimmerby ska vara förebilder. Den bild medarbetarna i Vimmerby kommun har om oss i ledningen påverkar både tolkning och tilltro till den information som sprids. Utifrån den situation vi befinner oss i. Jag tänker både på ekonomisk situation, vilka resultat vi levererar, hur våra medarbetere upplever sin arbetssituation samt det läge vi har när det gäller långsiktig strategisk planering behöver vi skapa förutsättningar för en organisation med stark tillit och reflekterande medarbetare. Det kommer att leda till både förändring och förbättring av våra resultat!

Håller ni med?

På tal om infrastruktur - Tåget var försenat en timme från Stockholm så denna gång var det inte Kustpilen och Stångådalsbanan som skapade bekymmer utan X2000...Inga kommentarer:

Skicka en kommentar