söndag 2 oktober 2011

Medarbetarsamtal och ÖP

Min vecka har som vanligt varit fylld av olika slags möten. Jag har haft ett antal medarbetarsamtal. Vi diskuterar om året som varit, nuläge på förvaltningen/avdelningen och i kommunen. Det är delvis olika bilder som förmedlas och olika förväntningar framförs bl a på mig som kommunchef. En del tycker jag ska ägna mer av min kraft åt det” yttre arbetet” tillsammans med kommunalrådet medan andra både efterfrågar och behöver stöd i att leda det ”inre kommunala arbetet”. Själv känner jag dessutom att förväntningarna och kraven ökar från alla håll på samverkan över kommungränserna. I bakgrunden finns krav på effektiviseringar för att minska våra kostnader men även att säkra kompetens för att kunna erbjuda professionella tjänster till våra kommuninvånare. Det är bra att vi nu får en extern analys av organisationen. Förhoppningsvis resulterar den i ett antal förslag som kan hjälpa oss att lägga en plattform som ger förutsättningar för mig och andra att leda den kommunala verksamheten. För min del försöker jag nu i mina medarbetarsamtal skapa tydlighet kring vad som förväntas av varje chef genom att diskutera ett utkast till ”chefskontrakt”. Det innehåller både generella uppdrag för alla förvaltningschefer och avdelningschefer men även tilläggsuppdrag utifrån verksamhetsområde.

I veckan har jag flera gånger hört vår stadsarkitekt Bo Klarén prata om upplägget kring översiktsplanen (ÖP:n) som nu ska revideras. Uppdraget är inriktat på att samla in tankar och synpunkter som handlar om Vimmerby stads utveckling. Eftersom jag som sagt lyssnat ett antal gånger nu så för denna fråga allt mer respekt med sig ju mer insatt man blir. Det här handlar inte om vad vi gör nu eller planerar att göra nästa år. Här måste många komma till tals för att vi ska lägga en plan som långsiktigt håller ihop till en helhet. Ogenomtänkta insatser kan bli mycket kostsamma och ha betydelse för generationer framöver. Klarén med sina medarbetare på planavdelningen kommer nu att träffa bl a intresseorganisationer, företagare, ungdomar, landsbydsråd m fl för att inhämta synpunkter. Det kommer även vara möjligt för kommuninvånare att lämna synpunkter på ”Arkivens dag” i början av november. Det går också bra att vända sig direkt till tjänstemän eller förtroendevalda.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar