lördag 5 november 2011

Det här har varit en arbetsvecka med mycket arbete och sena kvällar. Det började i måndags med kommunfullmäktige där mötet avslutades strax efter kl 22.00. Under ärendet – Allmänhetens frågestund ställdes en hel del frågor och det fanns energi och känsla i det som framfördes bl. a kring lokal- och kostfrågor samt kommunala prioriteringar.
Under tisdagen träffades kommunchefer, kommunstyrelseordföranden och vice kommunstyrelseordföranden från Vimmerby och Hultsfreds kommuner för att prata samverkansområden. Vi gjorde avstämning när det gäller miljö- och byggområdet, samverkan kring juristfunktion, lokalvård, kost, inköp, räddningstjänst och vuxenutbildning. Idag har vi redan en påbörjad samverkan inom miljöområdet och en planerad samverkan kring jurist där även Kinda kommun finns med. När det gäller övriga områden så gjordes en nulägesbeskrivning av respektive kommun som följdes av en diskussion om eventuella förutsättningar till framtida samverkan.
Under onsdagen träffades jag och kommuncheferna i Hultsfred och Högsby på samma tema. Eftersom kommunchefen i Hultsfred tyvärr snart slutar så känns det viktigt att säkra upp vissa områden utifrån tjänstemannaperspektiv. Lars i Hultsfred har varit drivande när det gäller olika samverkansområden där vi nu inte får tappa fart.
På kvällen var jag inbjuden till Sparbankstiftelsens och Sparbanken i Vimmerbys möte. I år var temat ”Hjärta vs Hjärna i beslutsfattandet” Vi som var där fick enligt mig en riktigt bra kväll på Björkbacken. Det började med att Håkan Johansson från Swedbank investment Center informerade om beslutsprocessen kring placeringar. Hans uppfattning är att även om vi nu befinner oss i en finansiellt orolig tid/paradimsskifte så ”kommer vi att krångla oss ur detta”. Hans andra viktiga budskap är att ”vi inte ska blanda ihop världsekonomin och börsen med den egna ekonomins behov”. Mötet fortsatte med Ari Riabacke som doktorerat i beslutsanalys. Hans budskap handlade bl a om att ”de flesta överskattar sin förmåga att fatta beslut” och ”Framgång föds av dom som gör lite annorlunda”.  Kristina Alsér fanns också på plats och pratade kring” ”Våga fatta beslut och förenkla på riktigt” Därefter följde ett panelsamtal kring beslutsfattade med Kristina Alsér, mig och två av kommunens duktiga företagare – Per Lindqvist på Ica Kvantum och Peder Magnusson från MD Group. Sist var det dags för stipendieutdelning till fyra ungdomar som utmärker sig som speciellt framgångsrika inom sin sport. Stipendierna gick till Joel Larsson (speedway), Didrik Gustavsson (enduro), Emma Jones (fotboll) och Sandra Fransson (ryttarinna)
Den kommunövergripande ledningsgruppen var under torsdagen och fredagen på Vårdsnäs på ledningsutvecklingsdagar. I maj bestämde vi vilka arbetsformer som ska gälla för vår ledningsgrupp. Nu var det dags att stämma av om vårt upplägg håller. Vi behövde inte ändra mycket i dokumentet, endast ett par meningar. Det kommer efter ändring att finnas på intranätet för de som är intresserade. Vi bestämde hur nästa steg ska se ut kring utvalda strategiområden – löner och löneprocess, information/vi-känsla, introduktion och ledarskapsutveckling. När det gäller det sistnämnda så användes resten av tiden till att öka kunskapen kring olika ledarskapsmodeller. Jag fick under dessa dagar frågan vad som är viktigast för mig att åstadkomma som ledare. Mitt svar är att det är att skapa tillit inom vår stora organisation på över 1300 medarbetare. Hur gör man då? Den frågan ställer sig nog många. Ja, det finns ingen snabb lösning. Det handlar om att vi som ledare ska vara förebilder, ha förmåga till personlig omtanke och att vi är övertygande om att vi når ett bättre resultat om vi jobbar med motivation och inspiration som grund. Det kommer att bli en del krockar… Den här typen av ledarskap är mest framgångsrikt på sikt men är inte det som de flesta medarbetare hos oss efterfrågar. Jag har själv under detta dryga år fått prova på det många gånger. Som chef ”förväntas du ha svaren” Här handlar det istället om att ställa frågor och tro på varje medarbetares egen förmåga till både att utföra och ta ansvar för sina egna uppgifter och förmåga att bidra till lösningar som även ligger utanför ens egna arbetsfält. För att skapa den här typen av organisation måste chefer på alla nivåer träna sig att leda på detta sätt. Här uppmuntras kreativa lösningar och innebär även att det är tillåtet att göra en del misstag och fel. Då kan tillit skapas som enligt forskning (och min erfarenhet) ger avsevärda skillnader när det gäller verksamhetens resultat. Det kan handla om att nå en ekonomi i balans, leverera hög kvalitet på tjänster till våra kommuninvånare och att vi uppfattas som en attraktiv arbetsgivare d v s hur nöjd man är som medarbetare med att jobba i Vimmerby kommun. Vi hann också med att teoretiskt gå igenom hur grupprocesser fungerar och vad som utmärker ett destruktivt ledarskap. ”Bad is stronger than good”, därför har ett gott ledarskap högsta prioritet för mig när vi nu ska utveckla Vimmerby till en av landets bästa kommuner! Själv har jag (som jag nog skrivit om tidigare) haft förmånen att ha bra chefer genom åren! De har alla varit väldigt olika men har på sitt sätt bidragit till min utvecklingsresa. Idag har jag bjudit en av dem, min gamla socialchef, Eva Augustsson från Hultsfredstiden på 90-talet på ALV:s höstmarknad. Vi fick en skön eftermiddag i parken, samtal om livets allvar men också med mycket värme och skratt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar