fredag 18 november 2011

Jag vill börja med att tacka alla tjänstemän som under lördagen gjorde en fin insats under ”Arkivens dag” på stadshuset. Dels handlade det naturligtvis om att man som besökare hade möjlighet att ta del av bilder och dokument m m. Man hade också möjlighet att framföra synpunkter inför arbetet med ny översiktsplan, få se och höra hur vi arbetar med internationella kontakter, det fanns även en utställning om bröstcancer men också olika inslag av underhållning. Jag har bara hört lovord och vi ska nu diskutera vidare hur vi ytterligare kan öppna upp den kommunala verksamheten för alla kommuninvånare.
Måndagen, heldag på jobbet med bara ett möte inbokat. Det är mycket ovanligt. Det förtjänar därför en egen rad…
Monica Bergh som är personalchef och jag hade under tisdagen bjudit in de fackliga organisationer som finns inom den kommunala verksamheten och de förvaltningschefer som hade möjlighet till ett möte. Vi tyckte att det var dags att göra ett försök att utvärdera hur det står till med arbetet enligt vårt samverkansavtal. Med på mötet fanns också oppositionsrådet, Helen Nilsson. Vi började med att gå igenom dokumentet och det blev en bra diskussion under genomgången om avtalets olika delar. Därefter delade vi in oss i tvärgrupper och diskuterade där förväntningar och farhågor på samverkansarbetet framöver. Jag känner mig mycket nöjd med mötet. Det fanns energi och engagemang och fick i alla fall mig att se mer klarsynt på var våra kritiska punkter finns. Ni som tidigare läst min blogg har sett mig skriva om vikten av att få till ett utvecklande ledarskap och det är egentligen precis vad samverkansavtalet också handlar om. Allt för många kommuner tecknar samverkansavtal, för det förväntas man göra om man inte ska framstå som alltför bakåtsträvande. Hur många lever sedan i vardagen efter vad det egentligen innebär? För mig är det här arbetet på riktigt! Nu handlar inte allt om ledarskap utan även om medarbetarskap. Vad har man för möjligheter att påverka? vad har man för rättigheter och skyldigheter som anställd? Vet alla? Vi behöver lägga kraft på att utveckla båda delarna, det står helt klart. Vi kommer nu att ta med oss underlaget till ledningsgruppen och CESAM. Vi planerar sedan för en återträff i januari.
Ledningsgruppen för invandrarfrågor har träffats den här veckan, likaså styrgruppen för FAS (Fokus på arbete och studier) jag funderar mycket ofta på hur vi ska få till fungerande kanaler mellan olika nätverk, styrgrupper och ledningsgrupper. För det mesta gör alla dessa grupperingar mycket bra saker. Det som trots det gör att det inte alltid blir så framgångsrikt är att informationen och kommunikationen mellan olika grupper inte alltid fungerar, synkningen saknas. ”Den ene vet helt enkelt inte vad den andre gör”. Jag försöker för egen del vara med där jag kan för vara en länk. Ju fler som ökar sin medvetenhet kring detta, ju mer effektiva kommer vi att bli.
-          Hur kan du? var frågan som ställdes efter min föredragning för Lions Linnéa under onsdagskvällen.
I min iver hade jag pratat konstant i 45 minuter om vad som hänt under mitt första år som kommunchef i Vimmerby och vad som är på gång. Jag ser i efterhand att det naturligtvis kan uppfattas som provokativt att prata om utvecklingsområden, investeringar, satsning på det ena och andra när man som kommuninvånare sitter med frågor som - Varför drar man ner på våra skolskjutsar på landsbygden? Är det sant att ni ransonerar maten i skolan? Hur är det med kylmaten? Kan någon annan aktör få leverera mat till våra äldre? Varför sparas det alltid på förskolan? Ska ni lägga ut äldreomsorg på privat drift med tanke på de vårdskandaler vi läser om? De svaren jag kan ge vid dessa tillfällen kan aldrig uppfattas som tillräckliga. Hur förklarar man enkelt hur vår nämndsstruktur ser ut, var besluten tas och hur en kommunal budgetprocess går till? Min avslutning fick bli att det är mycket viktigt att man känner att man får möjlighet att framföra de frågor och synpunkter man bär på. Jag och övrig ledning inom både förvaltning och politik måste sedan ansvara för att bära med oss dessa frågor och lyfta in dem i rätt sammanhang.
Under torsdag kväll och fredag har jag varit på en återträff för ett ledarskapsprogram som jag deltog i för några år sedan inom ramen för CKS (centrum för kommunstrategiska studier). Nyttigt med omvärldsbilder och dessutom mycket trevligt att träffa gruppen igen. Jag har haft stor nytta av detta nätverk.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar