fredag 11 november 2011

Jag vill gratulera alla er på Vimmerby Gymnasium som jobbat med Frizon som vunnit priset som årets skoltidskrift. Härligt, ni befinner er alltid i toppstriden och kammade i år hem 1:a priset!

Juryns motivering:
”En engagerad och för läsarna intressant och givande tidskrift som lockar med rappa och relevanta vinklar. Det omväxlande innehållet med krönikor, instrumentella artiklar, breda reportage och intervjuer ger en berikande bild av både den egna skolan, orten och den omgivande världen. Vinnare av priset Årets skoltidskrift är Frizon.”

Ännu en positiv nyhet. Skolinspektionen har gjort en riktad granskning av vår SFI (svenskundervisning  för invandrare) som syftar till att säkerställa invandrares rätt till utbildning i SFI. Skolinspektionen skriver i sitt beslut att "det inte framkommit annat än att kommunen uppfyller författningarnas krav inom de områden som granskats". Det är inte vanligt förekommande att tillsyner avslutas utan någon form av påpekande eller krav på åtgärder. Vi har här ett gott exempel på engagerade medarbetare och en välfungerande intern samverkan inom kommunen.

Idag på ledningsgruppen har vi haft besök av arbetsförmedlingen. De ville informera och diskutera med oss om jobb- och utvecklingsgarantin. Syftet med den är att erbjuda personer som varit utan arbete en längre tid, aktiviteter för att de så snabbt som möjligt ska hitta ett arbete. Det finns ju även andra sökandegrupper med behov av praktik, tex nyanlända och ungdomar. Hjälp till och fundera - vad har vi för uppgifter som vi kan erbjuda inom vår stora kommunala verksamhet? En förutsättning är dock att man inte ersätter personer som har ordinarie tjänst.

I det sista numret av Dagens samhälle intervjuas Alf Rehn som rankas som en av världens mest spännande tänkare. Han är finlänsk professor och finns med i tidningen på teamat - "Kommunal kvalitet" Han säger att
"All förändring ska göra lite ont". "Vi vill ha lagom med kreativitet, något gulligt och tryggt och kontrollerat som vi är bekväma med. Riktig kreativitet, däremot, är något som nästan alltid kommer som en överraskning, en liten chock, något som ofta är jobbigt. En riktigt god idé gör inte alla glada". Jag ska öka min medvetenhet kring det budskapet.

Trevlig helg!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar