fredag 16 december 2011

Den här veckan har nog överskuggats av diskussioner kring den föreslagna organisationsförändringen. Den väcker känslor! Jag har nu en förhoppning om att att vi får en snabb politisk hantering men har också förståelse för att den måste kombineras med ett bredare förankringsarbete. Det viktigaste nu är att både politiker och tjänstemän inser att vårt omstruktureringsbehov inte kommer att lösa sig med automatik. Det kommer att krävas en tydlig inriktning och ett samlat handlingsprogram där det framgår vad och när olika insatser ska göras. Arbetet ska präglas av öppenhet och en bra kommunikation.

Igår var vår nye näringslivschef Patrik Kinnbom hos mig och Carina Östh. Vi påbörjade dialogen kring de områden som är prioriterade när han väl är på plats den 9:e januari.

Under lunchen passade ledningen på kommunstyrelseförvaltningen på att avtacka IT-chef, Krister Jonsson som nu formellt tillsammans med sina medarbetare på IT-avdelningen övergår till kommunalförbundet IT-SAM. Vi ska ju vara med där så IT-SAM är ju faktiskt  - Vi. Det kändes ändå bra att uppmärksamma att nu blir det en förändring inom detta område. Vi kommer säkert att drabbas av en del övergångsbesvär men min tro är att detta ska bli riktigt bra. Jag vill önska alla medarbetare på IT-avdelningen ett stort  - Lycka Till!
Ofta får jag säga det jag nu också tänker skriva... Vi har så många kompetenta medarbetare inom en rad olika områden i Vimmerby. Ibland när jag pratar samverkan med andra kommuner så kan en del få uppfattningen att "vi inte kan något i Vimmerby". Så är det inte alls. Jag vill säga att vi är djupt spetskunniga inom många områden. Det märker jag ofta själv och får det också till mig från kollegor. Min tolkning är i stället att vi har brist på de övergripande sammanhangen. Det har ju inte att göra med enskilda medarbetares förmåga utan handlar om att det finns ett starkt behov av strategisk styrning och ledning.

Idag har vi haft ledningsgrupp och bl a haft besök av Kenneth Rooth som pratat om upphandling. Vi bestämde att frågan är så viktig att vi behöver återkomma till den på nästa möte. Vi behöver öka kunskapsnivån inom kommunen och behöver diskutera hur vi bäst ska lägga upp detta arbete.

Efter mötet idag var det dags för grötlunch med inbjudna medarbetere på kommunstyrelseförvaltningen. Våra festarrangörer Bo Klarén och Ing-Britt Adolfzén hade gjort ett kanonjobb med att fixa denna enkla men trevliga sammankomst!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar