söndag 4 december 2011

Det har varit en minst sagt arbetsintensiv vecka. Jag börjar med det positiva! Vi har anställt en näringslivschef, Patrik Kinnbom som börjar hos oss den 9/1. Vi träffades i tisdags och bestämde att vi ska ses vid ytterligare ett tillfälle i december. Det känns mycket bra och jag tror att han snabbt kommer att bli fullt sysselsatt. Inte minst märktes det på det nystartade industrirådet som hade sitt första möte i veckan. Micael Glennfalk har nu startat upp både ett näringslivsråd och ett industriråd. Jag själv finns med i det senare. Redan det första mötet kändes mycket betydelsefullt.
Det andra jag vill lyfta fram är att Lars Rönnlund stannar i Hultsfred som kommunchef. Vi är redan igång med ett antal samverkanslösningar och har mer på gång bl a på juristsidan och inom lokalvård. Vi har samma grundsyn på hur kommuner ska ledas för att utvecklas och det gör att samarbetet mellan oss är enkelt och bygger på förtroende.
Ekonomikontoret har arbetat med att sammanställa ett antal nyckeltal på vår hemsida. Arbetet är inte klart men det finns som sagt ett antal att ta del av redan nu. Ni går in under Politik & förvaltning – ekonomi – där ni sedan kan nå ett antal nyckeltal av olika slag.
Om jag sedan fortsätter med det som upptar min energi just nu…
Hans Eriksson, vår socialchef har fått nytt jobb – Grattis! Han kommer att börja arbeta inom samordningsförbundet. Hur ersättarfrågan när det gäller tjänsten ska lösas är ännu ej klarlagt. Det har att göra med om det finns en politisk ambition att förändra nämndsstrukturen.
I torsdags hade vi frukostmöte med alla chefer i Vimmerby kommun. Vi träffades ett par timmar för att gå igenom lite kort om vår löneprocess, det nya PA/lönesystemet och vi hade besök av företagshälsovården, Sensia som vi nu har avtal med. Vi ägnade större delen av mötet till att diskutera strategier för hur vi ska arbeta vidare med de utvalda prioriterade områden som ledningen valt ut med anledning av resultat på medarbetarenkäten. Det handlar mycket om ledarskap och hur vi agerar. Jag är trygg (och dessutom mycket uthållig) i min övertygelse om hur vi måste utveckla ledarskapet i Vimmerby. Jag märker att min synsätt krockar en del. Min förhoppning är att vi i Vimmerby ska vara en attraktiv arbetsgivare där kompetenta ledare som har ett utvecklande ledarskap söker tjänster och gärna stannar och naturligtvis tar ansvar för sitt eget verksamhetsområde fullt ut men också har förmåga helhetssyn.
Det lär vi behöva... !
I fredags blev organisationsanalysen offentlig som pågått under hösten. Det är en dyster läsning (finns att ta del av i sin helhet på hemsidan). Jag delar bilden men har inte sett behoven i så samlad form tidigare. Jag tror att rapporten kan få även de personer som har en positiv grundinställning att dra efter andan. Det är ju så att de konsulter som utfört uppdraget sammanställt uppgifter och gjort analyser utifrån de uppgifter som de intervjuade lämnat. Dessa konsulter har mycket lång och gedigen erfarenhet inom området och skriver på ett ställe i rapporten att ” Vi har bedömt att det finns relativt sett mer att arbeta med i Vimmerby kommun än i andra kommuner vi varit verksamma i som chefer och konsulter”. Det inger stor respekt hos mig för ledningsuppdraget framöver i Vimmerby kommun.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar