lördag 10 december 2011

Jag har kommit i ”ofas” när det gäller mitt fredagsbloggande. Har varit på kommunchefsträff i Linköping, torsdag och fredag. Det var riktigt bra dagar. Det är dessutom guld värt att träffa alla kollegor och utbyta tankar och erfarenheter. Det är främst kommunerna i Östergötland som är med men även kommuner från Sörmland och Jönköpings län. Temat denna gång var kommunal bolagsstyrning. Forskaren Anna Thomasson inledde med en teoretisk ansats. Hon har skrivit en avhandling i företagsekonomi om Kommunala bolag som svårhanterliga företagshybrider. Därefter beskrev Lena som är kommundirektör i Linköping, Åsa som är kommundirektör i Norrköping och jag hur vi uppfattar att styrningen fungerar samt vilka utvecklingstankar som finns i våra respektive kommuner.  De kommuner som vill hålla ihop sin koncern efter ett genomtänkt strategiskt upplägg kan rikta sina blickar mot och kontakter med Norrköpings kommun.
Under fredagen handlade det om samarbete och relationer mellan ledande politiker och tjänstemän i kommuner. Vi hade besök av Viveka Nilsson från kommunforskning i Väst, Leif Jonsson och Johan Wänström från CKS.  Vi diskuterade kring de dilemman vi nästan dagligen hamnar i. Det är hög omsättning på kommunchefer i landet. Jag läste för några veckor sedan att 70 stycken börjat efter mig. Det är en ganska hög procent. Igår blev det offentligt att stadsdirektören i Göteborg får sluta så det handlar säkert om ett antal till sedan artiklen om den höga omsättningen publicerades... Jag jobbar ju nära kommunstyrelsen och framförallt finns främst Micael Glennfalk som kommunalråd och även Helen Nilsson som oppositionsråd nära mig i min vardag. Jag upplever att vi har ett gott samarbete. Det är absolut ingen självklarhet kan man konstatera när man utbyter erfarenheter med andra kommuner... Det går heller inte att komma ifrån att det till stor del handlar om tillit och rätt personkemi.
Vi hann även med att resonera en del kring det ledarutvecklingsprogram som finns inom ramen för CKS som bl a innehåller det mentorsprogram som jag tidigare nämnt i denna blogg. Jag hoppas att någon chef kommer att delta från Vimmerby kommun när nästa ledarutvecklingsprogram drar igång nästa höst.
I onsdags var jag i Västervik, inbjuden till deras egna ledarprogram för alla chefer inom socialtjänstens verksamhetsområde. Jag var inbjuden för att personligt delge mina erfarenheter hur samverkan har sett ut med olika ordföranden som jag haft under mina år som förvaltningschef. Det var nyttigt för mig att reflektera och tänka tillbaka. Jag har samarbetet med fem olika ordföranden och de har alla varit väldigt olika. Jag har inte upplevt det svårt att jobba med någon av dem. Istället har det ofta inneburit en nära relation där man lär känna varandra väl och där man har stor respekt för varandras roller. En del beskriver det som att det finns en gråzon mellan ordföranden och förvaltningschefen. I Linköping pratade vi om att det istället kanske handlar om ”den gyllene zonen eller sampelszonen” Det är ofrånkomligt att en politiker ibland ”kliver in” i förvaltningsorganisationen och tjänstemannen ger sig ibland även in i politikens område. Micael G och jag diskuterar ofta om det här. Den dialogen tror jag är oerhört viktig för att vi ska nå framgång i vårt uppdrag. Jag tror att en viktig egenskap man behöver ha som förvaltningschef är anpassningsförmåga där man jobbar på och gör det bästa man kan utifrån de förutsättningar som ges.
I början av veckan var Micael Glennfalk och jag hos Johan Olefors, Storebro Bruk på företagsbesök. Det var mycket intressant att lyssna på hur produktionen av båtar går till.  Vilka kvalitetsprodukter! För mig känns det viktigt att stämma av förväntningar och ev. synpunkter på den kommunala verksamheten. Denna gång fanns främst ett översiktligt intresse av att lyssna in vad det finns för möjligheter och hur företagen ska gå tillväga för att söka EU-stöd. Om någon av er hör att det finns frågor inom detta område, hänvisa till Carina Östh på kommunens näringslivskontor.

Något som jag vill lyfta fram den här veckan som verkligen sticker ut är kulturgarantin för barn och ungdomar i Vimmerby kommun. Jag tycker alltid det finns någon spännade plan och jag hör så många som uppskattar dessa inslag i vardagen. Det kan ibland vara så att man tänker att det här finns i alla kommuner, så är det verkligen inte. Det är ett resultat av ett mycket gott samarbete mellan barn- och utbildningsnämnd/förvaltning och kultur- och fritidsnämnd/förvaltning. Nu senast fick jag höra en lång historia av min dotter när hon varit på teaterföreställningen -  "Världens bästa begravningar". 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar