fredag 23 december 2011

Reflektion efter kommunfullmäktige i måndags kväll. Jag tycker mig se att åhörarskaran på läktaren ökar i antal . Det känns roligt. Jag har stor respekt för alla ledamöter som engagerar sig politiskt på fritiden. Den här gången avslutades kommunfullmäktige efter kl 21.00 med julgröt. Många sammanträden avslutas betydligt senare än så. Jag har detta som arbete medan många politiker i nämnder, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige på kort tid ska sätta sig in i mycket komplicerade ärenden. Efter det ska de sedan fatta beslut i viktiga frågor som kommer att påverka vår kommun för lång tid framöver. Många av er har den veckan tittat förbi min dörr, sagt några ord och önskat god jul. Det har varit en bra vecka för mig när jag har haft möjlighet att spontant byta några ord med både er politiker och med chefer och medarbetare som haft något som man vill prata om. Det känns bra! 
I onsdags var jag på kommunchefsträff i Kalmar. Vi hann avverka en massssa frågor.
-          Kalmar kulturcentrum en regional angelägenhet?
-          Almi var på besök. De erbjuder rådgivning och finansiering till företag.
-          Grufman & Reje var där och redogjorde för konkurrenskraftsanalys av länets näringsliv. Det är bara att konstatera att Vimmerby, Hultsfred, Högsby och Västerviks kommuner i dagsläget totalt sett ligger på ”fel sida” när det gäller lönsamhet.
-          OECD – studien. Det är en studie för Småland, Öland, och Blekinge. Den omfattar infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad, akademi och om våra kommuner - Där sammanfattas bilden med vikten att kunna rekrytera och behålla kompetens samt behovet av kommunövergripande samverkan. Sammanfattningsvis för alla områden handlar det om att öka attraktionskraften för vår del av landet.
-          Digitalt verktyg för omvärldsanalys – Vi sa Ja till att testa.
-          Certifiering av företagslotsar, Projektet är utvecklat i Hultsfred. Vimmerby och Högsby har också funnits med på ett litet hörn. Projektet är proffsigt och har vunnit intresse hos SKL. Det syftar till att ”Gå från stuprör till en professionell företagslotsande organisation” I Vimmerby fick vi frysa detta utvecklingsarbete förra året p g a resursbrist. Jag hoppas att vi snabbt kommer på banan när vi nu får en ny näringslivschef. Kalmar län föreslås bli pilotlän.
-          Öka EU-kompetensen i Småland, Öland och Blekinge, ett omfattande program ska startas upp inom en rad områden som tex IT, näringsliv, kompetensutveckling och infrastruktur.
Igår avverkades de sista julklappsinköpen och idag finns planer på att inhandla julskinkan m m.
Jag tar nu ledigt och återkommer med mitt bloggande efter den 9/1, då jag åter är i tjänst. Ekonomichef Staffan Leijon eller Monica Bergh finns i tjänst (någon av dem) och ersätter mig under min ledighet.
Jag vill tacka för alla fina arbetsinsatser 2011.
God Jul och Gott Nytt År!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar