fredag 13 januari 2012


Det känns bra att vara tillbaka igen! Sedan i måndags är vår nye näringslivschef Patrik Kinnbom på plats. Oj, vad mycket det finns att ta i. Den första veckan har varit intensiv med massa nya möten för honom och det lär fortsätta i många veckor...

I tisdags var det kommunstyrelsesammanträde hela dagen. När det gäller organisationsöversynen så skrev jag efter sammanträdet ihop det som framkom under sammanträdet. Informationen finns på kommunens intranät under kommunstyrelsen. Det har även skickats ut till kommunens ledningsgrupp, fackliga organisationer och till politiken. Min avsikt med informationen är att alla ska få samma nulägesbild. Det är lätt annars att förvänta sig att kommunstyrelsen ska fatta eller har fattat olika typer av beslut eftersom frågan är så aktuell och diskuteras flitigt. Vi får räkna med en pågående process ett antal månader där besluten och verkställigheten av dessa kommer att ramla in succesivt. Mitt fokus är hela tiden HUR olika frågor eller problemområden ska lösas. Den här veckan har jag och Peter Olson träffats för att planera och rigga organisationen så gott vi kan när han nu lämnar Vimmerby på halva sin arbetstid och även ska jobba i Kinda kommun och Hultsfreds kommun. Jag har även haft ett avstämningsmöte med Lars Rönnlund och Anders Helgee om vår gemensamma miljösamverkan. Vi kommer framöver träffa både personal och politiker för avstämning.

Vi har haft ett samverkansmöte den här veckan i Kisa inom ramen för vårt infrastrukturkansli. Vi fyra involverade kommuner är överens om att vi vill fortsätta några år till med att tillsammans nå framgång i att nödvändiga infrastruktursatsningar snabbt kommer in i plan. Det är långa processer och vi pratar om verkliga åtgärder år 2017. Vi var också överens om att vi vill att Michael Leijonhud, Hultsfred fortsätter som vår gemensamma länk.

Jag har den här veckan tagit del av barn och utbildningsförvaltningens projektplan för införande av
  • verktyg för lärande
  • verktyg för kommunikation mellan skola och hem
Budskapet är solklart.  - Elevernas måluppfyllelse i skolan ska öka!
Barn- och utbildningsförvaltningen i Vimmerby kommun tar för eleverna i årskurs 1 – 9 inom grund- och grundsärskolan ett samlat grepp för att:
• elevernas måluppfyllelse ska öka,
• lärarnas bedömning av elevernas kunskaper inom Vimmerby kommun ska vara likvärdig,
• elevernas inflytande över sin egen utveckling och sitt eget lärande ska öka,
• kommunikationen mellan skola och hem ska utvecklas,
• skolornas systematiska kvalitetsarbete på ledningsnivå ska bli mer professionellt.

Det är så tydligt att ni nu kraftsamlar där allas engagemang är en nödvändighet. Jag är verkligen imponerad av det ni nu tagit fram och ska åstadkomma, superbra!

En annan fråga som vi nu kraftsamlar kring är att få fram och pussla ihop de spridda behoven av industrimark. Vi har inga lätta förutsättningar med tanke på våra markförhållanden men vi gör vårt bästa för att få ut så mycket som möjligt i förhållande till insatta skattekronor.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar