En del av mina insatser den här veckan har handlat om att få till möten där både politiker och berörda tjänstemän kan träffas för att dela bilder kring och snabbt komma igång med att få till industrimark runt Vimmerby. Det är så många om och men kring denna komplexa fråga. Vi har haft ett möte nu på förmiddagen där vi bestämde oss för vissa gemensamma drag. Jag upplevde det som ett positivt möte!

Kommunstyrelsens presidie och jag var på VEMAB i måndags. Vi hade vårt möte där och fick bra information om verksamheten av VD, Roger Carlsson. Vi hann även med ett studiebesök på en av VEMAB:s anläggningar.

Tisdagen ägnades åt kommunstyrelsesammanträde. På dagordningen fanns en hel del stukturfrågor men även utvärdering av den politiska organiastionen och den påbörjade organisationsöversynen som vi nu är inne i. Jag har nu fått i uppdrag att upphandla en projektledare och rekryteringstjänster till stöd för oss när vi nu ska anställa samhällsbyggnadschef och administrativ chef.  Man hade även en diskussion om att det nu kanske är dags att införskaffa läsplattor till politiker.
Vi har också diskuterat organisationsrapporten med två av våra helägda bolag. Både när det gäller kommunens förvaltningar och kommunala bolag så är det så att det inte finns en bild utan många av "verkligheten". Min bild utvecklas hela tiden när olika pusselbitar faller på plats. Jag tror på en ökad dialog i lägen när det "gnisslar".

Idag läggs resultatrapporten "Kommunernas kvalitet i korthet" ut på kommunens hemsida. Kolla gärna där hur vi ligger till. Vi har svarat på alla mått där vi haft möjlighet och förutsättningar att klara leverans.

I onsdags var jag i Stockholm, en mycket bra dag för övrigt men hamnade åter igen i tåghaveri. Jag och min käre kollega från Kinda stod i vänthallen i Katrineholm på kvällen och väntade på ersättningsbuss när vi egentligen skulle varit i Linköping...

Nu ska jag ta helg och fylla på energi med mina vänner. Hoppas att ni alla får en skön helg!

Kommentarer