lördag 21 januari 2012

Vilken dag, denna fredag! Hela dagen har handlat om utbyte och samverkan med Hultsfreds kommun. Förvaltningschefer och controllers/ekonomer, kommunalråd och oppositionsråd i Vimmerby har nu fått lyssna till kommunchefen, Lars Rönnlund i Hultsfred och två controllers - Ola Gustafsson och Henric Svenssons arbete hur de arbetat med att få fram en fungerande styrmodell. Arbetet där har pågått under drygt två år. Vi har ju vårt styrmodellsarbete framför oss och jag fick under hösten en idé om att be dem delge oss sin resa. Våra inbjudna gäster visade under förmiddagen att det genom engagemang och en tydlig och uthållig inriktning utifrån den lokala politiken går att utforma en modell med vision, fullmäktigemål, nämndsmål och verksamhetsplaner som genomsyras av en gemensam värdegrund. De pratade om vikten av ledningsförmåga, förankringsarbete och enkla uppföljningsmetoder som ska genomsyra hela organisationen. Modellen i Hultsfred bygger på ”Balanserade styrkort” vilket känns som en naturlig sak för mig för att fånga helheten inom kommunal verksamhet. Stort, stort tack till er!
På eftermiddagen träffades olika politiker och tjänstemän från båda kommunerna och pratade om gemensamma utvecklingsplaner när det gäller lokalvård. Därefter träffade vi vår gemensamma miljöchef och resonerade kring olika utvecklingsvägar.
I onsdags var jag och barn- och utbildningschefen, Birgitha Sahlin på verksamhetsbesök på Vimmerby gymnasium. Besöket planerades in för flera veckor sedan. Det gjorde vi i samband med att det stod klart att tidningen Frizon vunnit priset som årets skoltidskrift. Vi blev mycket väl mottagna av Victoria Axelsson som berättade om verksamheten. Vi var även på den administrativa enheten och hälsade på de som fanns på plats. Problem finns men det känns bra att det finns så många goda krafter på vårt gymnasium. Det är så viktigt att verksamheten där genomsyras av professionalism och en positiv anda.
I måndags kväll var det en hearing i Plenisalen om vår stundande organisationsöversyn. En politisk sammankomst där jag och de två utredande konsulterna var inbjudna. Första frågan fick jag av kommunalrådet Micael Glennfalk; ”varför har denna organisationsöversyn kommit till”? Ibland är det bra att backa tillbaka i tanken även för min egen del. Jag berättade om min resa i Vimmerby under de 1,5 år jag varit här och där jag till slut hade ett stort behov av att få ett ”externt öga och öra” på om det finns något i det jag själv upplever. Vi har mycket att göra i vår organisation och min upplevelse är att jag och de resurser som finns i organisationen ej räcker till på strategisk nivå. Utredarna kom fram till samma sak och pekar på ett antal områden där det finns behov av åtgärder. Här fick politiker i Vimmerby nu chansen att ställa frågor till utredarna och jag uppfattar att de flesta fick svar där det fanns funderingar. Jag har efteråt fått en hel del mail och spontana samtal där det framgår att man upplevde det som en värdefull kväll.
Ett samverkansmöte har också ägt rum med ledningen för ALV den här veckan. Det är viktigt att vi har fungerande gång- och cykelvägar samt in- och utfarter. Den tydliga målsättningen är ju att besöksantalet dessutom ska öka. 
Annars har jag haft fullt upp den här veckan med avdelningschefsträff, ledningsgrupp och samverkan X flera med fackliga organisationer. Dessa möten är alltid viktiga men i förändringstider ännu viktigare. Ett av dessa möten den här veckan med facken handlade om hur vi ska utveckla våra samverkansformer. Det ger mig så mycket energi när jag väl ger mig själv utrymme till att arbeta med den typen av strategiska frågor. Vi ägnade en del av mötet till att jag redovisade vad hela chefsgänget i Vimmerby på ca 65 personer har tagit fram för fortsatta strategier med anledning av vårt resultat på medarbetarenkäten. Vi resonerade också gemensamt om vikten av att våga lyfta fram goda exempel. Vi behöver medarbetare som vågar sticka ut och som vågar komma med förslag och kreativa lösningar. Ett mycket bra möte med både fackliga representanter och förvaltningschefer som seriöst anstränger sig för att hitta framgångsrika samverkansformer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar